p

Lämpeneminen uhkaa lähteiden lajistoa


Lähteet ja lähteiköt ovat lajistollisesti monimuotoisia ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita elinympäristöjä, joiden olemassaolo on täysin pohjavedestä riippuvaista. Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet, että pohjavedet ovat järvien ja jokien tavoin alttiita ilmaston lämpenemisen aiheuttamille muutoksille.

Oulun yliopiston ekologian tutkimusryhmän ja tutkijatohtori Jussi Jyväsjärven johtamassa tuoreessa suomalais-ruotsalaisessa yhteistutkimuksessa tarkasteltiin valtakunnallisiin seuranta-aineistoihin perustuvia veden lämpötilan muutoksia kaikkiaan 66 pohjoismaisessa lähteessä vuosina 1968–2012. Tulosten mukaan merkittävä osa (82 %) lähteistä on lämmennyt tarkasteltavan jakson aikana.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa osoitetaan, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaarantavat pohjavesistä riippuvien ekosysteemien monimuotoisuuden.

Tutkijatohtori Jussi Jyväsjärven mukaan suomalaisista lähde- ja latvapuroista koostuvan biologisen aineiston perusteella jo muutamien asteiden veden lämpeneminen voi karsia kylmään lähdeympäristöön luontaisesti erikoistuneita kasveja ja selkärangattomien lajeja. Tämä johtaa alkuperäisen lähdelajiston monimuotoisuuden heikkenemiseen ja latvavesien kasvi- ja eläinlajiston alueelliseen samankaltaistumiseen.

Tämänhetkisten päästöskenaarioiden perusteella useiden lämpöasteiden nousu lähteiden veden lämpötilassa näyttää todennäköiseltä seuraavien vuosikymmenten aikana.

Artikkeli ”Climate-induced warming imposes a threat to north European spring ecosystems”  (Jyväsjärvi, J., Marttila, H., Rossi, P.M., Ala-Aho, P., Olofsson, B., Nisell, J., Backman, B., Ilmonen, J., Virtanen, R., Paasivirta, L., Britschgi, R., Kløve, B. & Muotka, T.)

Tutkimus julkaistiin Global Change Biology -lehdessä  DOI: 10.1111/gcb.13067

Lähde: Oulun yliopisto
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.