p

Koko Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen seurannan päämaja Suomeen
Nyt toimintansa virallisesti aloittava eurooppalainen kasvihuonekaasujen tutkimusjärjestelmä ICOS on keskeinen toimija todennettaessa koko maailman kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteita.

ICOS on tutkimusasemien, mittalaitteiden, mittausaineiston ja tietojärjestelmien kokonaisuus. ICOS-järjestelmän avulla saadaan tietoa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ilmassa on, mistä niitä vapautuu ja mihin niitä sitoutuu. ICOSissa suomalaisia toimijoita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

ICOSin tuottamilla tuloksilla on tulevaisuudessa mahdollista myös todentaa, kuinka valtiollisesti sovitut kasvihuonekaasujen päästövähennykset toteutuvat. Euroopan valtioiden kasvihuonekaasujen päästöjen ja nielujen arvioimiseksi mittausverkon tarkkuuden tulee olla äärimmäisen hyvä. Ilmatieteen laitoksella on koko ICOS-verkon käytössä oleva liikkuva vertailumittauslaboratorio. Se kiertää Euroopan havaintoasemilla tekemässä vertailumittauksia todentaakseen tarkkuuden ja edistäen mittausmenetelmien kehittämistä vaativan tavoitteen saavuttamiseksi.

Helsingin yliopisto on tuottanut maailman pisimmän aikasarjan hiilidioksidin vaihdosta järven ja ilmakehän välillä sekä ainoan vastaavan tutkimuksen joelle. "Pitkät kasvihuonekaasujen vaihdon aikasarjat metsälle, suolla ja kaupungille ovat eräitä eniten hyödynnettyjä biogeokemiallisia aineiden kiertoja tutkivassa tiedeyhteisössä", akatemiaprofessori Timo Vesala Helsingin yliopistosta kertoo.

Euroopan komissio teki 20.11.2015 virallisen päätöksen ICOSin perustamisesta

"Komission päätös tarkoittaa, että ICOS on saanut eurooppalaisen julkisoikeudellisen organisaation – ERIC (European Research Infrastructure Consortium) - statuksen. Päätös on merkittävä, sillä nyt ICOS siirtyy operatiiviseen vaiheeseen ja aloittaa tuottamaan tutkijoille, kansalaisille ja organisaatioille avointa kasvihuonekaasuaineistoa tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi", tutkimuspäällikkö Sanna Sorvari sanoo.

ICOSin (Integrated Carbon Observation System) hallinnollisesta valmistelusta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö. ICOSin Helsinkiin, Kumpulan kampusalueelle sijoittuvan päämajan Suomen osuuden rahoituksesta vastaavat Suomen Akatemia sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen panos on ollut keskeinen ICOS-tutkimusinfrastruktuurin suunnittelussa ja rakentamisessa niin Euroopan tasolla kuin kansallisen mittausverkoston rakentamisessa. Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston operoimien yli 10 mittausaseman ansiosta pohjoiset alueet ovat hyvin edustettuna ICOS-verkostossa.

ICOS on myös keskeinen toimija globaalien hiilipitoisuus- ja kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmien rakentamisessa. Maailman ilmatieteen järjestö WMO on tänä vuonna päättänyt aloittaa globaalin kasvihuonekaasujen tietojärjestelmän (Integrated Global Greenhouse Gas Information System) suunnittelun.

"On upeaa nähdä, kuinka suomalaiset toimijat ovat maailmalla keskiössä rakentamassa globaalisti merkittäviä havaintojärjestelmiä, kuten kasvihuone-kaasujen seurantajärjestelmää", Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja vuoden 2016 alussa WMO:n pääsihteerinä aloittava Petteri Taalas sanoo.

ICOS »»

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Kumpulan kampus ilmasta / Wikimedia Commons (CC0
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.