p

Euroopan metsävarat kasvavat – ilmastonmuutos tuo uusia uhkiaPuun vuotuisesta kasvusta hakataan Euroopassa 66 ja Suomessa 70 prosenttia. Uusin Euroopan metsien tila -raportti osoittaa, että osa kasvusta jää hyödyntämättä ja että Euroopan metsävarat eivät ole ehtymässä käytön vuoksi. Metsien terveyttä uhkaa kuitenkin ilmastonmuutos, joka tuo epävarmuutta metsien käyttöön.

Ilmastonmuutos voi lisätä Euroopan metsissä kuivuutta, myrskyjä, hyönteistuhoja, tulvia ja tulipaloja. Tulevaisuudessa on löydettävä keinoja, joilla metsiä voidaan suojata uhkia vastaan.

– Metsien käytön suunnittelussa on otettava entistä paremmin huomioon, miten ilmastonmuutos vaikuttaa metsien kestävyyteen muun käytön ohella, toteaa aluejohtaja Jari Parviainen Luonnonvarakeskuksesta.

Metsien kestävää käyttöä seurataan tiiviisti kestävyyden mittareilla. Parviainen toimi eurooppalaisten kestävyyden mittareiden päivitystyön vetäjänä sekä vastuukirjoittajana usean muun Luonnonvarakeskuksen tutkijan kanssa Euroopan metsien tilaa koskevassa raportissa. Raporttiin on koottu uusin metsävaratieto:

  • Metsät peittävät 33 prosenttia Euroopan ja 73 prosenttia Suomen maa-alasta. Euroopan metsäpinta-ala on ilman Venäjän Euroopan puoleista osaa 215 miljoonaa hehtaaria. Tästä talouskäytössä on 150 miljoonaa hehtaaria. Metsäala kasvaa jatkuvasti istutusten ansiosta. Suomi on Euroopan metsäisin maa. Suomessa metsäalaa on kansainvälisen metsän määritelmän mukaan 22,2 miljoonaa hehtaaria.
  • Euroopassa käytetään puuta keskimäärin 66 prosenttia, Suomessa noin 70 prosenttia, puuston vuotuisesta kasvusta.
  • Metsiä on suojeltu biodiversiteetin turvaamiseksi noin 30 miljoonaa hehtaaria eli noin 12 prosenttia Euroopan pinta-alasta. Suomessa vastaava luku on 13 prosenttia. Tiukasti suojeltuja (mitään hoitotoimenpiteitä ei ole sallittu) metsiä on Suomessa 9 prosenttia. Tämä osuus on yli puolet koko Euroopan (ilman Venäjää) tiukasti suojeltujen metsien määrästä.
  • Euroopan metsät sitovat noin 9 prosenttia Euroopan kasvihuonekaasujen päästöistä. Suomen metsät sitovat yli 40 prosenttia Suomen kansallisista kasvihuonekaasujen päästöistä.
  • Suomi ja Ruotsi käyttävät eniten Euroopassa uusiutuvaa puuperäistä energiaa henkilöä kohden. Suomessa puuperäisen energian osuus uusiutuvan energian kokonaiskäytöstä on noin 85 prosenttia.
  • Metsäsektorin osuus on vain noin 0,8 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta, mutta Suomessa osuus on Euroopan suurimpia, noin 4 prosenttia.  Metsäsektorin työvoima vähenee edelleen Euroopassa, koska metsätyö koneellistuu. Suomessa metsäsektori työllistää suoraan noin 65 000 henkilöä.
Euroopan metsien tilaa koskeva raportti julkaistiin lokakuussa 2015 Madridissa pidetyssä seitsemännessä Euroopan metsäministerikonferenssissa.  Konferenssissa hyväksyttiin päivitetyt yleiseurooppalaiset kestävän metsätalouden mittarit.

– FOREST EUROPE -mittarit ovat edistäneet olennaisesti kestävää metsätaloutta Euroopassa. Päivitetyillä mittareilla voidaan entistä paremmin arvioida muun muassa ilmastonmuutoksen metsävaikutuksia ja metsien hiilen sidontaa, metsien erilaisten tuotteiden ja palvelujen merkitystä sekä monimuotoisuutta, kertoo Parviainen.

Metsäministerikonferenssien sarja on aloitettu 25 vuotta sitten.  Euroopan metsien osalta ajankohtaisimmat aiheet ovat tällä hetkellä metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, vihreän talouden edistäminen ja siihen liittyvien työpaikkojen lisääminen maaseudulla, biotalous ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen. Näistä aiheista allekirjoitettiin Madridissa kaksi päätöslauselmaa.
Metsämaan osuus prosentteina maa-alasta

Metsäsuojelualueiden pinta-alat valtioittain

Lähde: Luke
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.