p

Dubaissa yhteisymmärrys tiekartasta HFC-yhdisteiden käytön maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi
Kuluneella viikolla maailman maat ottivat tärkeän edistysaskeleen kohti maailmanlaajuista sopimusta HFC-yhdisteiden (fluorihiilivetyjen) säätelemiseksi. Montrealin pöytäkirjan 27. osapuolikokous Dubaissa päätti tiekartasta kohti sopimusta, jolla HFC-yhdisteiden tuotannon ja kulutuksen säätely tuotaisiin pöytäkirjan alle. Montrealin pöytäkirjan muutos on tarkoitus tehdä ensi vuonna.

Pöytäkirjan laajentamisesta koskemaan myös HFC-yhdisteitä on keskusteltu vuodesta 2009 alkaen. Dubaissa saavutettu edistysaskel - osapuolten sitoutuminen HFC-yhdisteiden tuotannon ja kulutuksen vähentämiseen - on ajallisesti otollinen, sillä se antaa vahvan viestin Pariisin ilmastokokoukseen maiden yhteisestä tahdosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. HCF-yhdisteiden ominaislämmitysvaikutus on jopa tuhansia kertoja suurempi kuin hiilidioksidin.

"Montrealin pöytäkirjan toimilla voitaisiin vähentää näiden kasvihuonekaasujen päästöjä 50-90 % vuoteen 2050 mennessä verrattuna tilanteeseen, jossa HFC-yhdisteiden käyttöä ei rajoiteta. HFC-yhdisteiden käytön vähentäminen onkin merkittävä tekijä maapallon keskilämpötilan nousun rajaamisessa enintään kahteen asteeseen", neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi ympäristöministeriöstä sanoo.

HFC-yhdisteitä käytetään mm. kylmä- ja ilmastointilaitteissa. Niiden käyttöön on siirrytty, kun otsonikerrosta tuhoavat aineet on kielletty. HFC-yhdisteiden käyttö kasvaa voimakkaasti erityisesti kehittyvissä talouksissa, mutta osa kehittyneistä maista, esim. EU, on jo asettanut niiden käytölle tiukkoja rajoitteita. Ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita korvaavia teknologioita on olemassa useimpiin käyttötarkoituksiin.

"Korvaavia teknologioita on saatava laajemmin markkinoille. Pöytäkirjan muutos on olennainen viesti, joka käynnistää tarvittavat investoinnit teollisuudessa. Lisäksi uusien teknologioiden käyttöönotto kehitysmaissa vaatii taloudellista tukea muun muassa koulutukseen", Nurmi sanoo.

Vuonna 1987 solmittu Montrealin pöytäkirja on maailman onnistunein ympäristösopimus, jonka jäseniä ovat maailman kaikki 197 valtiota. Sen avulla on vähennetty yli 98 % otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotannosta ja kulutuksesta. Otsonikerroksen arvioidaan palautuvan ennalleen vuoteen 2065 mennessä. Onnistuminen perustuu vahvaan tieteelliseen taustaan, teollisuuden osallistumiseen, kehitysmaille tarjottavaan rahoitukseen ja yhteiseen poliittiseen tahtoon toimia ympäristön hyväksi.

Lähde: YM
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.