p

Puuliitto ei hyväksy esitystä uudeksi metsähallituslaiksi


Metsähallituslain uudistus edellyttää vaikuttavuusarvionPuuliitto ei hyväksy Metsähallituksen pilkkomista, eikä metsätalouden liike-toiminnan yhtiöittämistä saati työllisyyden huomioon ottamisen pudottamista Metsähallituksen yhteiskunnallisista velvoitteista. Metsähallituslain uudistami-sessa ei voida edetä ennen kuin tuoreen lakiesityksen sisältämien muutosten seurauksista on tehty vaikuttavuusarviointi.

– Lakiesityksen sisältämät muutokset tulevat toteutuessaan varmasti vaurioittamaan Metsähallituksen yhteiskunnalle tuottamaa kokonaishyötyä, mutta kuva vaikutusten laajuudesta ja syvyydestä on etenkin pitkällä aikavälillä sangen epätarkka. Tämän takia lakiesityksestä pitää toteuttaa perusteellinen vaikuttavuusarvio ennen kuin eduskunnalla on realistiset mahdollisuudet päättää asiasta, Puuliiton hallitus totesi keskiviikkona 21. lokakuuta.

Puuliiton mukaan lakiesitys sisältää siinä määrin suuria muutoksia, että perustelut kiireettömän ja asiallisen lausuntokierroksen järjestämiseksi ovat olemassa. Erityinen huolenaihe aiheutuu siitä, että työllisyyden huomioon ottaminen ollaan pudottamassa nykytilaan verrattuna ja edellisestä lakiesityksestä poiketen Metsähallituksen yhteiskunnallisista velvoitteista pois.

– Lain valmistelijoiden perustelu, jonka mukaan työllisyysaspekti pitäisi poistaa siksi, että Metsähallituksen metsätalous saadaan samalle viivalle muiden yritysten kanssa, on torso. Metsähallitus toimii valtion omistajaohjauksessa, ja eroaa nimenomaan sen takia yksityisistä yrityksistä. Kysymys on siis pohjimmiltaan siitä, miten valtio haluaa omistajaohjausta käyttää.

– Metsähallitus on merkittävä suora ja välillinen työllistäjä, jonka painoarvo on erityisen suuri Pohjoisessa ja Itäisessä Suomessa. Valtio-omistajan on paljon järkevämpää edistää työllisyyttä kannattavan metsätaloustyön kautta kuin luoda edellytyksiä työttömyydelle ja maksaa siitä seuraavia kustannuksia. Työllisyyden huomioon ottaminen pitää säilyttää Metsähallituksen yhteiskunnallisena velvoitteena.

Puuliitto ei hyväksy Metsähallituksen pilkkomista toisistaan erillisiin yksiköihin ja erillisinä yksiköinä johdettuihin osiin. Metsähallituksen rooli tasaisena ja varmana raaka-ainetoimittajana vaarantuu, jos sen nykyinen maa- ja vesiomaisuuden hallinta muutetaan julkiseksi hallintotehtäväksi. Samalla menetetään keskeinen tavoite organisaation sisällä joustavasti toteutettujen ehyiden ekosysteemipalvelujen ja yhteiskunnallisen kokonaishyödyn tuottamisesta.

– Metsähallituksen toiminta on edelleen organisoitavissa erityisliikelaitosmallin pohjalle kilpailuneutraliteetin vaatimuksen täyttäen. Metsätalouden liiketoiminnon yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä edes EU:n näkökulmasta, eikä siihen pidä missään nimessä ryhtyä. Muiden EU-maiden vastaavissa elimissä ei ole yhtiöittämishankkeita vireillä.

– On mahdotonta ymmärtää, miksi meillä tällaista kansalaisyhteiskuntaan syvästi kytkeytyvää kokonaisuutta pusketaan ankaralla kiireellä eteenpäin avointa keskustelua vältellen, Puuliiton hallitus arvioi.

Lue myös:
Metsähallituksessa havitellaan valtavien vesialueiden siirtoa liiketaloudelle

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.