p

Oceana: Itämeren nykyiset merisuojelualueet eivät takaa suojelua


Euroopan ympäristökeskus paljastaa, että vaikka 10% suojelutavoite on saavutettu, alueiden pienuus, epätasainen jakautuminen sekä huono hallinta heikentävät suojelun tehokkuutta

Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkaisi tänään raportin Marine Protected Areas in Europe’s Seas Euroopan merien suojelualueista. Oceana pitää raporttia tervetulleena, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun koko Euroopan merisuojelu-alueiden tila on arvioitu. Raportti osoittaa, että Itämeri on yksi kolmesta Euroopan merialueesta (yhdessä Pohjanmeren ja läntisen Välimeren kanssa), jolla on saavutettu kansainvälinen 10%:n pinta-alatavoite. 13,5% Itämeren pinta-alasta on määritelty ”suojelluksi”. Tämä ei kuitenkaan takaa tehokasta suojelua ja Oceana kehottaa Itämerimaita korjaamaan nykyisessä verkostossa havaitut puutteet: verkostossa on liian vähän avomerialueita, alueet ovat liian pieniä, ja niiden hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat usein puutteelliset tai puuttuvat kokonaan. Euroopan komission samaan aikaan julkaisema täydentävä lausunto korostaa myös Euroopan nykyisen suojelualueverkoston riittämättömyyttä. 

“Yhdeksän kymmenestä Itämeren suojelualueesta on pienempiä kuin tieteellisesti suositeltu vähimmäiskoko 100 km2 ja lisäksi monet alueet on suojeltu ainoastaan paperilla ilman todellisia suojelutoimenpiteitä. Jos Itämerimaat investoivat vain puolinaisesti meriympäristön suojeluun, ei voida myöskään odottaa niitä ekologisia ja taloudellisia hyötyjä, joita hyvin suunniteltu ja hoidettu suojelualueverkosto voisi tarjota", sanoi Lasse Gustavsson Oceana Euroopan pääjohtaja. “Vain terveet ekosysteemit voivat auttaa meitä selviytymään ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden kaltaisista uhista”.

Marine protected surface in the EU, by Member State (click to enlarge)

EEA:n raportti osoittaa, että Itämeren suojelualueverkosto ei ole kattava ja että maat ovat suojelleet merialueitaan hyvin epätasaisesti. Esimerkiksi useimmat suojelualueet ovat rannikolla tai rannikon tuntumassa, kun taas avomerialueiden suojelussa on puutteita (vain 4% avomerestä on suojeltu). Tämä tarkoittaa sitä, että näiden alueiden lajit ja luontotyypit jäävät täysin ilman suojaa. Lisäksi yhteydet verkoston sisällä ovat huonot ja tämä voi vaikuttaa koko systeemin toimintaan, koska meressä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja monet lajit käyttävät erilaisia elinympäristöjä eri elämänvaiheiden aikana.

Oceana on pahoillaan, että EEA:n raportti ei pystynyt ottamaan huomioon merisuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia. Tämä rajoittaa vakavasti suojelun tehokkuudesta tehtyjen johtopäätösten tulkintaa. Tiedot hoito- ja käyttösuunnitelmis-ta ovat niukat pitkälti siksi, että usein nämä toimenpiteet puuttuvat kokonaan, varsinkin kalastuksen osalta. Onneksi osa Itämerimaista, kuten Tanska ja Ruotsi, ovat tunnistaneet nämä puutteet ja ovat ryhtyneet kehittämään kalastuksen hoito- ja rajoitussuunnitelmia suojelualueille. Oceana kannustaa muita maita seuraamaan tätä esimerkkiä.

“Euroopan komission on tunnustettava tosiasiat ja puututtava tehokkaasti hoito- ja käyttösuunnitelmien puutteeseen Euroopan merisuojelualueilla. Jäsenvaltiot, jotka eivät noudata vaatimuksia kattavista suojelutoimista, tulisi saada juridisesti vastuullisiksi välinpitämättömyydestään,” lisää Gustavsson.

Lähde: Oceana
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.