p

Metsähallitus romuttamassa soiden suojelun
Soidensuojelun täydennysohjelma on saamassa karun päätöksen. Metsähallituksen esitys valtiomaiden suojelupaketiksi tuhoaisi sen osuuden suojeluohjelmasta, joka olisi valtion tiukassa taloustilanteessa vielä mahdollinen. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella on vielä mahdollisuus pelastaa puolet alkuperäisestä soidensuojelutavoitteesta.

Metsähallitus on esittämässä isoa karsintaa valtion maiden lakisääteiseen suojelupakettiin. Uusia lailla suojeltavia alueita olisi vain 6 000 hehtaaria ja Metsähallituksen omalla päätöksellä muusta käytöstä siirrettäisiin sivuun 19 000 suohehtaaria. Luonnonsuojelulain turvan saisi näin ollen lopulta vain 11 000 ha valtion soita, joista noin 1000 hehtaaria on jo maakuntakaavojen suojelualuevarauksia. Alun perin soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteena oli saattaa 100 000 hehtaaria soita lakisääteisen suojelun piiriin.

"Suomen luonnonsuojeluliitto ei voi missään nimessä hyväksyä Metsähallituksen esitystä. Perustelut suojeluesityksen karsinnalle ovat harhaanjohtavia. Metsähallitus on esimerkiksi karsinut suojelukohteita pois sen perusteella, että suot ovat epäsäännöllisen muotoisia. Ei tämä ole mikään peruste suojelun romuttamiselle, luonto ei ole aina suorakulmaista", toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja, täydennysohjelman valmisteluun itsekin osallistunut Risto Sulkava.

"Uskottavan luonnonsuojelun on oltava yhtä aikaa julkista, tehokasta ja pysyvää, ja lakisääteinen suojelu on näitä kaikkia. Metsähallitus perustelee omalla päätöksellään sivuun siirrettävien soiden suurta osuutta sillä, että tämä on yhtä tehokas ja pysyvä tapa turvata luontoarvoja kuin lain voimin perustettavat suojelualueetkin. Eihän tämä pidä paikkaansa. Riittää, kun miettii, mikä on eri tavalla suojeltujen tai huomioitujen soiden suoja esimerkiksi kaivoshankkeita vastaan", Luonto-Liittoa työryhmässä edustava Keijo Savola sanoo.

Luonnonsuojelujärjestöt muistuttavat, että soidensuojelun täydennysohjelman loppuvaiheissa Metsähallitus sivuutti monivuotinen asiantuntijavalmistelun. Ratkaisun avaimet ovat nyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.), joka voi vielä pelastaa uhanalaisten soiden suojelupaketista valtionmaiden 50 000 hehtaarin osuuden. Tämä olisi luonnonsuojelujärjestöjen mielestä syytä toteuttaa pääosin luonnonsuojelulain nojalla.

"Tapaus osoittaa myös sen, että tulevassa Metsähallituslain valmistelussa on mietittävä hyvin tarkkaan millä mandaatilla ja kenen ohjauksessa Metsähallitus jatkossa toimii. Metsähallituksen pitäisi olla se taho, joka pitää huolta kansallisomaisuudestamme", Sulkava summaa.

Lähde: SLL
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.