p

Kaatopaikkakielto astuu voimaan 1.1.2016
Puolityhjän jäteastian tyhjentäminen tulee kalliiksi

Uuden jätelain kaatopaikkakielto astuu voimaan 1.1.2016. Sen jälkeen kaatopaikalle ei saa enää päätyä mitään orgaanista ainesta. Pientaloasujien biojätteiden käsittelytavat vaihtelevat kunnittain. Kotikompostointi on aina taloudellinen ja ympäristöystävällinen tapa biojätteiden käsittelyyn.

Osassa kuntia pientaloista syntyvä biojäte saa mennä vuonna 2016 edelleen sekajätteen joukkoon. Näistä kunnista kerättävä sekajäte menee yleensä polttoon. Kaikki polttolaitokset eivät kuitenkaan voi ottaa vastaan jätettä, jossa on mukana märkää biojätettä. Joissakin kunnissa, esimerkiksi Jyväskylän, Kajaanin, Lappeenrannan ja Mikkelin alueella, on lajittelupakko. Se tarkoittaa, että esimerkiksi keittiöstä syntyviä ruuanvalmistusjätteitä tai ruuantähteitä ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan ne joko erilliskerätään tai kompostoidaan.

Pienkompostointi kiinteistöllä on aina suositeltavin tapa käsitellä syntyvä biojäte. Pienkompostointi on myös edullisinta.

– Kotitalouden jätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Yksinkertaisesti ajateltuna säästö jätelaskussa on noin kolmannes, jos biojäte kompostoidaan kotikompostorissa. Todellisuudessa säästö on monesti paljon suurempi. Roska-astiassa biojäte alkaa haista hyvinkin nopeasti. Siksi jäteastia on tyhjennettävä usein, vaikka säiliö ei olisikaan täysi, kertoo Biolanin myynti- ja markkinointijohtaja Iikka Helin.

Monissa kunnissa pystyy jäteastian tyhjennysväli venyttämään jopa 8 tai 12 viikkoon, jos talouden biojätteet kompostoidaan.

– Esimerkiksi Porissa kiinteistöillä, joilla keittiöjätteet kompostoidaan lämpökompostorissa, voi roska-astian tyhjennysväli olla 8 viikkoa. Muuten tyhjennysväli on korkeintaan 2 viikkoa. Jos jokainen tyhjennys maksaa 7 euroa, vuodessa säästöä kertyy 130 euroa pelkistä harventuneista jäteauton keräysmaksuista, laskee Helin.

Pientalossa lisähyötyä saadaan myös kompostoinnin seurauksena syntyvästä ravinteikkaasta kompostimullasta, jota voidaan käyttää maanparannukseen omassa puutarhassa.

Koska keittiössä biojätettä syntyy ympäri vuoden, talousjätekompostorin pitää toimia kaikkina vuodenaikoina. Siksi kompostorin tulee olla kauttaaltaan lämpöeristetty. Kesämökillä keittiöjätteet voidaan kompostoida eristämättömässä kompostorissa, jos kompostori on suojattu hiiriltä, rotilta ja linnuilta.

Kompostointitrendi ei tule yllättäen

Biolanin teettämien kuluttajatutkimusten mukaan suomalaisten kierrätyshalukkuus on selvässä nousussa. Jo vuonna 2013 Biolanin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen ilmoitti kierrättävänsä jätteet aina kun mahdollista. Joka kolmas sanoi haluavansa vähentää ympäristön kuormitusta omilla valinnoillaan. Kehitys on jatkunut vastaavanlaisena. Vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan kompostointi on vastaajien mielestä ympäristöystävällistä, säästää jätekustannuksissa ja tuottaa hyvää multaa omaan puutarhaan.

Lähde: Biolan
Kuva: Biolan
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.