p

Liikakalastus ja ilmastonmuutos yhdessä - tehostaa valtamerten uhkia

Miljoonat ihmiset ja miljardit dollarit riippuvat terveistä valtameristä, mutta ihmisen toiminta aiheuttaa monimutkaisia vuorovaikutuksia, jotka ovat vaarantaneet valtameret.

-Yhdessä liikakalastus ja ilmastonmuutos voi asettaa valtamerten terveyden ja oman hyvinvointimme vakavaan vaaraan, Worldwatch:in Maailman tila 2015 kirjoittamiseen osallistunut Katie Auth kertoo. Elämän suojelu ja elinkeinot edellyttävät kiireellisiä ja koordinoituja toimia parantamaan valtamerten tilaa."Meidän ymmärrys valtamerten voimaan ja kaikkivoipaisuuteen yhdistettynä tieteelliseen tietämättömyyteen ja osaltaan oletukseen, että mikään mitä teemme ei voisi koskaan vaikuttaa siihen", kirjoittaa Auth. "Vuosien varrella, tutkijat ja ympäristöjohtajat ovat työskennelleet väsymättä osoittaakseen harhaluulot tällaiseen ylimieliseen kommentointiin."

Kolme miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa ovat riippuvaisia kaloista, sillä se on heidän ravinnon pääasiallinen eläinproteiinin, sekä välttämättömien hivenaineiden ja rasvahappojen lähde. Miljoonien ihmisten toimeentulo sekä kehitysmaissa, että korkean tulotason maat luottavat miljardien dollarien kalatalouden alaan, jonka sektorilla on 1,5 miljoonaa työpaikkaa ja yli 45 miljardin dollarin tulot pelkästään Yhdysvalloissa vuonna 2010.

"Koska negatiivinen vaikutuksemme valtameriin on kasvanut, on kuitenkin lukematon määrä tapoja, joilla meriympäristön terveyttä voidaan kehittää", kirjoittaa Auth. "Ihmisen toiminnasta joutuen liikakalastus ja ilmastonmuutos yhdessä tehostavat huomattavasti uhkaa merten järjestelmiin."

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ilmoitti, että maailmanlaajuinen osuus meren kalakantojen määrästä "on saatava biologisesti kestävälle tasolle". Määrät laskivat vuosien 1974 ja 2011 välillä 90 prosentista 71 prosenttiin ja ovat edelleen laskussa. Nopea ihmiskunnan väestönkasvu ja kasvavat tulot lisäävät kalojen kysyntää, joka on työntänyt luonnonvaraiset kalakannat romahduksen partaalle.

Ilmastoon liittyvät muutokset vaikuttaa myös valtamerien meriekosysteemiin. Viimeisten 40 vuoden aikana maailman valtamerien ylempi kerros, 75 metriä, on lämmennyt keskimäärin enemmän kuin 0,1 astetta vuodessa. Lauhkean alueen lajit reagoivat tähän muutokseen siirtymällä kohti napoja, myös muut tressitekijät vaikuttavat kuten saastuminen ja liikakalastus.Lisäksi lisääntynyt hiili ilmakehässä on käynnistänyt merien happamoitumisen. Noin neljännes ihmisen aiheuttamasta hiilidioksidista imeytyy meriin. Tämä muuttaa vedenkemiaa ja vaikeuttaa joidenkin meren organismien (kuten osterit ja korallit) muodostamaan kuoria ja tukirangan (luut) muodostumista. Tämän vaikutus koko ravintoketjuille on vakavasti uhattuna.

"Meriekosysteemit ja yksittäisiin organismeihin, jotka ovat heikentyneet liikakalastuksesta ovat tulleet kestävyydeltään heikoimmiksi ja alttiiksi häiriöille, erityisesti koska ympäristön muutos tapahtuu nopeasti", kirjoittaa Auth.

Silti Auth uskoo, että vielä on toivoa. "Suojelutoimia joilla pyritään parantamaan järjestelmän sietokykyä ovat osoittautuneet tehokkaiksi tavaksi käsitellä kalastuksen ja ilmastonmuutoksen yhteyttä", hän kirjoittaa. Muutokset kalastus-politiikkaan, laitteisiin ja tekniikoihin, jotka aiheuttavat vähemmän vahinkoa merten elinympäristöihin ja jotka vähentävät sivusaaliita sekä kalastustressiä. Lopuksi, uudistamalla maailmanlaajuisen energiajärjestelmän pois fossiilisista poltto-aineista, rajoittaisi meren lämpötilan nousua sekä hiilidioksidipitoisuutta.

Worldwatch:in Maailman tila 2015 tarkasteli kestävyyteen piilotettuja uhkia, mukaan lukien taloudelliset, poliittiset, ja ympäristöhaasteet, jotka ovat usein aliraportoituja tiedotusvälineissä. Maailman tila 2015 korostaa tarvetta kehittää sietokykyä näitä uhkaavia muutoksia vastaan.

Lähde: Worldwatch Institute
Kuvat: Pixabay (CC0)
Lue myös:
Julkaissut: Kalle