p

Suomen tiukennettava vesiensuojelua

Luonnonsuojeluliiton saksalainen veljesjärjestö BUND on käynyt oikeutta Weser-joen ruoppauksista. Asia meni vesipuitedirektiivin tulkinnan takia Euroopan unionin tuomioistuimeen. Se antoi koko Euroopan vesille tärkeän linjapäätöksen 1.7.2015.


Suomen ja EU:n vesiä muuttavien hankkeiden vaikutukset täytyy jatkossa arvioida ja ottaa huomioon aikaisempaa tarkemmin. Päätös pitää ottaa huomioon jatkossa myös Suomen vesiensuojelussa ja vesiä koskevassa luvituksessa oli sitten kysymyksessä yhdyskuntien jätevesipuhdistamo, turvetuotantoalue tai teollisuuslaitos.

"Tuomioistuin puolusti linjakkaasti vesipuitedirektiivin vesien hyvän tilan tavoitetta. Sen mukaan lupaa hankkeille ei saa antaa, jos vesiluonnon tilaa heikennetään. Heikentymiseksi katsotaan se, jos yksikin vesipuitedirektiivin hyvän tilan kriteereistä heikkenee", Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija Ilpo Kuronen sanoo.

Pintavedet luokitellaan ihmisten toiminnan aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono.

Ekologinen tila luokitellaan vesien biologisissa, fysikaalis-kemiallisissa ja hydrologis-morfologisissa ominaisuuksissa tapahtuneiden muutosten perusteella. Biologisia muutoksia arvioidaan levästön, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön ja kalaston perusteella. Fysikaalis-kemiallisina muutoksina tarkastellaan esimerkiksi ravinnepitoisuuksia, näkösyvyyttä, happioloja ja haitallisia aineita.

Hydrologis-morfologisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan muun muassa virtausolojen ja vedenkorkeuden vaihtelua, pohjan ja rantavyöhykkeen rakennetta ja keinotekoisia rakenteita kuten patoja.

EU:n vesipuitedirektiivin mukaan Suomen vesien hyvä tila piti saavuttaa tänä vuonna. Näin ei tule käymään.

"Suomessakin valtaosa kansalaisista elää vain tyydyttäväksi tai välttäväksi luokiteltujen vesien äärellä. Toivottavasti EU:n tuomioistuimen päätös ryhdistää Suomen vesiensuojelua ja vesiimme vaikuttavien hankkeiden arviointeja parannetaan", sanoo Kuronen. Myös mahdolliset lainmuutostarpeet tulee selvittää.

Lähde: SLL
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.