p

Komissiolta ehdotus päästökauppadirektiivin uudistamisesta


Komissio julkaisi 15. heinäkuuta 2015 ehdotuksen EU:n päästökauppa-direktiivin uudistamisesta. Direktiivin muutokset koskevat pääasiassa päästökaupan neljännen kauden (2021-2030) järjestelyitä. Muutoksella pannaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston 2014 asettamat tavoitteet päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta.Päästöoikeuksien kokonaismäärä tulee kiristymään vuodesta 2021 lähtien vuosittain 2,2 prosenttia nykyisen 1,74 prosentin sijaan. Näin määritelty päästöjen vähennystahti on edellytys sille, että EU pystyy saavuttamaan vuodelle 2030 asetetun vähintään 40 prosentin päästövähennystavoitteensa.

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on myös turvata hiilivuotoriskille alttiin teollisuuden kilpailukyky päästökaupan kiristyvistä tavoitteista huolimatta. Hiilivuoto tarkoitetaan tilannetta, jossa kireä ilmastopolitiikka ajaa raskaan teollisuuden tuotannon löyhemmän ilmastopolitiikan maahan. Tarkoituksena on varmistaa, että hiilivuotosäännöt ja päästöoikeuksien ilmaisjako riittävissä määrin ottavat huomioon päästökauppajärjestelmän aiheuttamat kustannusvaikutukset. Komission ehdotuksen mukaan hiilivuodon riskille alttiit toimialat saisivat jatkossakin päästöoikeutensa ilmaiseksi. Hiilivuodon riskin arviointia on kuitenkin tarkoitus uudistaa siten, että ilmaisia päästöoikeuksia myönnettäisiin jatkossa entistä harvemmalle toimialalle täysimääräisesti.

Komissio ehdottaa, että tiedot teollisuuden tuotantotasosta päivitettäisiin viiden vuoden välein, jotta ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen perustuisi nykyistä paremmin todellisiin tuotantolukuihin. Myös ilmaisjaon perusteena käytettävät vertailuarvot tarkistettaisiin säännöllisesti, jotta päästöoikeuksien jako vastaisi teknologian kehitystä.

Komission ehdotuksen mukaan päästökaupan epäsuorien kustannusten jäsenmaakohtainen kompensointi olisi mahdollista vuoden 2020 jälkeen. Epäsuorat kustannukset aiheutuvat siitä, että päästöoikeuden hinta siirtyy ainakin osittain sähkön hintaan. Komissio ehdottaa, että jatkossa huutokauppatuloja voisi käyttää epäsuorien hiilivuodon riskiä aiheuttavien kustannusten kompensointiin.

Päästökauppajärjestelmään sisällytettävän innovaatiorahaston tarkoitus on tukea ja vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kaupallistamista. Komission ehdotuksen mukaan rahaston koko olisi jatkossa 450 miljoonaa päästöoikeutta. Rahastolla tuettaisiin uusiutuvaan energiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvien innovaatioiden lisäksi teollisuuden vähähiilisiä innovaatioita.

Komission ehdotuksen mukaan vähemmän vauraiden EU-jäsenvaltioiden energiasektorin uudistushankkeita ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä tuetaan varaamalla 2 prosenttia päästöoikeuksien kokonaismäärästä uutta modernisaatiorahastoa varten. Lisäksi jatketaan vähemmän vauraiden jäsenvaltioiden mahdollisuutta jakaa ilmaisia päästöoikeuksia sähköntuotannolle. Näiden rahoitusmuotojen osalta pyritään nykyistä parempaan läpinäkyvyyteen ja selkeämpiin sääntöihin.

Komission ehdotuksen käsittely alkaa syyskuussa työryhmätasolla. Asiasta käydään lähetekeskustelu lokakuun ympäristöministerikokouksessa.

Komission ehdotus »» (ec.europa.eu)
Komission taustatiedote 15.7.2015 »» (europa.eu)

Lähde: YM
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.