p

Haahkan uhanalaistuminen kiirehtii kesämetsästyksen lopettamista


Haahkakannan nopea lasku edellyttää lajin metsästyspaineen vähentämistä. Luonnonsuojeluliiton mielestä täysrauhoituksen sijasta voitaisiin aloittaa lopettamalla haahkakoiraiden kesämetsästys. Näin parannettaisiin muunkin saaristolinnuston pesimärauhaa ja selvittäisiin myös meneillään olevasta EU:n rikkomusmenettelystä.

Haahka on vähentynyt nopeasti ja se on luokiteltu uhanalaiseksi Euroopassa, EU:ssa ja Itämerellä. "Luonnonsuojeluliiton mielestä haahkaa voi auttaa vähentämällä lajin metsästyspainetta asteittain", sanoo puheenjohtaja Risto Sulkava. "Täysrauhoituksen sijasta voitaisiin aloittaa lopettamalla haahkakoiraiden kesämetsästys."


Haahkakoiras. Kuva: Andreas Trepte/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Haahkakoiraita on tähän asti saanut metsästää kesäkuun alusta alkaen, kun lajin metsästys alkaa muuten 20.8.

"Haahkan kesämetsästys häiritsee myös muiden saaristolintujen pesintää", Risto Sulkava muistuttaa. Haahkan kesämetsästyksestä on menossa myös EU:n rikkomusmenettely Suomea vastaan. Haahkan kesämetsästyksen lopettaminen olisi ratkaisu myös tähän ongelmaan.

Lintudirektiivin mukaan: "Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että metsästystä koskevan lainsäädännön alaisia lajeja ei metsästetä pesimisaikana eikä eri lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa." Samat pesimäajan rauhan periaatteet ovat myös Suomen metsästyslaissa ja luonnonsuojelulaissa.

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt haahkakoiraiden kesämetsästykseen kolmeksi vuodeksi ajallisia ja alueittaisia rajoituksia. Luonnonsuojeluliiton mielestä ministeriön esitykset eivät ole riittäviä. Haahkan kesämetsästyksen lopettaminen kokonaan on paras ja varmin ratkaisu.

Maa- ja metsätalousministeriö on rauhoittanut metsähanhen kuluvaksi ja elokuussa alkavaksi metsästysvuodeksi haahkaa vastaavan kannan vähenemisen takia.

Lähde: SLL
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.