p

Kesän rankkasateet lisääntyvät ja voimistuvat - tulvavahinkojen torjunnassa kunnilla yhä suurempi vastuuKesän rankkasateiden arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan ilmaston yhä lämmetessä. Rankkasadetulvien aiheuttamien omaisuus- ja liikennevahinkojen ehkäisemisessä ennakkosuunnittelun ja kunnossapidon rooli kasvaa.

Juuri kun kevään tulvista on selvitty, alkaa rankkasateille otollinen kesä. Ilmaston lämpenemisen myötä voimistuneet kesäsateet aiheuttavat monin paikoin sadevesiviemärijärjestelmän kapasiteetin ylittymisen ja sadeveden nousemisen maan pinnalle.

- Rankkasadetulvista aiheutuu haittaa etenkin liikenteelle, kun vaikkapa alikulkukäytävät täyttyvät vedellä ja ajoneuvoliikenne estyy. Kellareihin nouseva vesi puolestaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Ympäristöhaittaa taas aiheutuu käsittelemättömän jäteveden päästessä esimerkiksi vesistöihin, osastopäällikkö Jussi Ristimäki Pöyryltä sanoo.

Päävastuu kunnalla

Uudistetuissa, viime syksynä voimaan tulleissa vesihuolto- sekä maankäyttö- ja rakennuslaeissa on lisätty erityisesti kunnan ja kiinteistön omistajan vastuuta. Vesihuoltolaitokset on velvoitettu laatimaan varautumissuunnitelma erityistilanteita varten, joihin myös äärimmäiset sääolosuhteet luetaan.

- Päävastuullisten eli kunnan ja vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että olemassa oleva järjestelmä on kunnossa ja toiminnan rajoitteet tiedossa. Jos järjestelmän kapasiteetti ylittyy, on tiedettävä, missä tulva tapahtuu, sanoo Ristimäki.

Ennakointia ja mahdollisten tulva-alueiden kartoittamista tehdään muun muassa sadevesijärjestelmiä mallintamalla. Näin kyetään tunnistamaan alueet, joissa vesi ensimmäisenä nousee maan pinnalle ja varmistamaan, että tulvareitit ovat sellaisissa paikoissa, joissa vesi ei aiheuta vahinkoa.

- Mallinnus on hyödyllinen senkin vuoksi, että tilannetta korjaava toimenpide voi olla tarpeen tehdä muualle kuin mihin tulva syntyy, Ristimäki lisää.

Kiristyykö vakuutusyhtiöiden korvauspolitiikka?

Yksittäisten kiinteistöjen kohdalla kuivatus- ja sadevesijärjestelmien kunnossapito on erityisen tärkeää. Ennakkosuunnittelussa viemärijärjestelmän kuormitusta vähennetään imeyttämällä sadevesiä maaperään ja viivyttämällä niitä sen sijaan, että ne johdettaisiin suoraan putkella sadevesijärjestelmään.

- Ennen kaikkea kannattaa varmistaa, että sadeveden takaisin virtaamisen kiinteistölle estävä padotusventtiili toimii.

Kiinteistöjen omistajat ovat lakiuudistusten myötä velvoitettuja johtamaan sadevedet muualle kuin jätevesiviemärijärjestelmään.

- Se on uuden lain myötä laitonta. Tästä voi seurata vakuutusyhtiöiden korvauspolitiikan kiristyminen niissä tapauksissa, joissa kiinteistön omistaja on itse ollut edesauttamassa tulvan syntyä johtamalla sadevesiä jätevesiviemärijärjestelmään.

Fakta: Luvassa lisää rankkasateita
Ilmaston lämmetessä sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet. Tulvariskit kasvavat ja niitä esiintyy muutenkin kuin keväällä sulamisvesien vapautuessa. 
- Suomessa sateiden arvioidaan lisääntyvän ja voimistuvan, koska ilmasto lämpenee. Sademäärät lisääntyvät arviolta 10-20 prosenttia vuosisadan jälkipuoliskolla ja rankkasateet useita kymmeniä prosentteja, ryhmäpäällikkö Heikki Tuomenvirta Ilmatieteen laitokselta sanoo. 
Varoituksia annetaan voimakkaiden sateiden säätyypistä noin kolme vuorokautta ennakkoon. Kesän rankkasateista varoitetaan noin vuorokausi tai jopa vain muutama tunti etukäteen. 
Kaikkein runsaimmat sateet saadaan yleensä loppukesästä, jolloin sadetta voi kertyä paikoin jopa yli 100 millimetriä vuorokaudessa.
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.