p

Bonnin ilmastokokouksessa pyritään selkeyttämään uuden ilmastosopimuksen pohjatekstiäNeuvottelut uudesta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta jatkuvat Saksan Bonnissa 1.­-11.6.  Neuvottelujen tavoitteena on solmia joulukuussa 2015 Pariisissa kattava sopimus, jolla maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäisiin merkittävästi vuoden 2020 jälkeen.

Bonnin kokouksessa pyritään yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan Genevessä helmikuussa hyväksyttyä Pariisin sopimuksen pohjatekstiä. Teksti on tällä hetkellä vaikealukuinen 90 sivun pituinen kokoelma maiden erilaisia näkemyksiä.

"Bonnissa sopimusluonnosta on pystyttävä selkeyttämään muun muassa yhdistämällä ja vähentämällä vaihtoehtoisia muotoiluja. Meidän virkamiesneuvottelijoiden on luotava myöhemmin syksyllä tapahtuvalle poliittiselle päätöksenteolle mahdollisimman hyvä pohja, sillä ministeritasolla ratkaistavia asioita on joka tapauksessa paljon. Kesäkuun kokouksessa käytetään merkittävä osa ennen Pariisia jäljellä olevasta neuvotteluajasta ja se on hyödynnettävä tehokkaasti", Suomen pääneuvottelija Harri Laurikka ympäristöministeriöstä korostaa.

Bonnissa on myös tarkoitus laatia ensimmäinen versio osapuolikokouksen päätöksistä, jotka täydentävät varsinaista uutta sopimusta ja jotka on määrä hyväksyä sopimuksen rinnalla Pariisissa.

10 osapuolta antanut panoksensa uuteen sopimukseen

Uutta ilmastosopimusta rakennetaan maiden omista lähtökohdista käsin. Käytännössä se tarkoittaa, että kukin maa ilmoittaa uutta sopimusta varten sen, mitä ne aikovat tehdä vähentääkseen päästöjään vuoden 2020 jälkeen. Tähän mennessä (31.5.2015) 10 osapuolta on antanut oman panoksensa (intended nationally determined contribution, INDC) uuteen ilmastosopimukseen.

Tähän mennessä panoksensa antaneiden osapuolten yhteenlasketut päästöt kattavat noin 30 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Pariisin kokoukseen mennessä panoksia odotetaan olevan koossa noin 80 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Kun suurimmat päästäjät ovat antaneet panoksensa, voidaan arvioida, riittävätkö panosten yhteenlasketut vaikutukset pitämään ilmaston lämpenemisen enintään kahden asteen polulla.

Bonnin kokouksen yhteydessä panoksensa tähän mennessä antaneet maat esittelevät panoksensa tiistaina 2. ja 9. kesäkuuta.

Nyt käynnistyvän Bonnin neuvottelukokouksen jälkeen järjestettäneen vielä kaksi neuvottelukokousta ennen Pariisin ilmastokokousta. Seuraavaksi neuvotellaan 31.8.-4.9. Bonnissa.

Lähde: YM
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.