p

WWF: Napa-alueiden meriliikenteen uudet ympäristösäännöt puutteelliset


Kansainvälinen Merenkulkujärjestö (IMO) 15.5.2015  hyväksyi napa-alueiden meriliikenteen päästöjä koskevat uudet ympäristösäännöt. WWF pitää ns. polaarikoodin kehittämistä hyvänä asiana. Uudet säännöt eivät WWF:n mielestä kuitenkaan vähennä tarpeeksi meriliikenteen haitallisia vaikutuksia herkällä arktisella merialueella, joka jo nyt kärsii voimakkaimmin ilmastonmuutoksesta.


Uudet, vuodesta 2017 tiukentuvat säännöt koskevat meriliikenteen öljyn, kemikaalien ja jätevesien päästöjä sekä roskaamista.  Ne täydentävät viime vuonna IMO:ssa hyväksyttyjä arktisen meriliikenteen turvallisuusmääräyksiä. WWF katsoo, että IMO:n jäsenvaltioiden tulisi olla kunnianhimoisempia ja kunnioittaa ns. polaarikoodin alkuperäistä tarkoitusta, jossa ympäristönsuojelu oli tärkein tavoite.

 ”Tämä tarkoittaa polaarikoodin kehittämistä jatkossa sekä muita toimenpiteitä ja sääntöjä, joilla ehkäistään vieraslajien aiheuttamaa riskiä, tiukempia vaatimuksia öljyntorjuntavalmiuteen, raskaan polttoöljyn käyttökieltoa, mustan hiilen ja hiukkaspäästöjen vähentämistä sekä vedenalaisen melun huomioon ottamista arktisella alueella” sanoo Rod Downie, WWF UK:n napa-alueiden ohjelman päällikkö.

Laillisesti sitova polaarikoodi on tärkeää saada voimaan arktiselle alueelle, jossa jääpeite jatkuvasti ilmastonmuutoksen vaikutuksesta hupenee avaten uusia merenkulkureittejä. Merenkulun onkin ennustettu kasvavan arktisella alueella seuraavien vuosikymmenien aikana etenkin Koillisväylällä, joka yhdistää Euroopan Aasiaan.

”Arktisten alueiden lisääntyvää ihmistoimintaa koskevat sitovat säännöt ovat erittäin tervetulleita.  Lähinnä vapaaehtoisuuteen perustuvia päätöksiä paremmasta ympäristönsuojelusta on tehty esimerkiksi Arktisen Neuvoston jäsenmaiden kesken jo pitkään. Päätösten toimeenpanon seuranta on kuitenkin ollut heikkoa. WWF ottaa tulevaisuudessa seurannasta vastuuta. Meillä on tästä hyvää kokemusta erityisesti Itämeren alueella, jossa WWF on pitkään arvioinut rantavaltioiden suojelutyön etenemistä ja yhteisesti sovittujen toimenpiteiden toteutumista”, kertoo WWF Suomen meri- ja arktisen luonnon ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen.

Lähde: WWF Suomi

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.