p

VTT: Puhtaita teollisuuskemikaaleja puubiomassasta kaasuttamalla


VTT on osoittanut, että puubiomassa voidaan muuntaa onnistuneesti puhtaiksi BTX-kemikaaleiksi: bentseeniksi, tolueeniksi ja ksyleeniksi. Tutkimuksen tavoitteena on, että puupohjaisilla kemikaaleilla voidaan korvata raakaöljyn käyttöä esimerkiksi muoveissa, polttoaineissa, lääkkeissä ja maaleissa.


Uusiutuvista lähteistä saatavien kemikaalien kysyntä on kasvanut nopeasti, ja nyt kaivataan vaihtoehtoisia, ympäristöä säästäviä tuotantoreittejä. Erityisen haluttuja kemikaaleja ovat puhtaat aromaatit kuten BTX-kemikaalit bentseeni, tolueeni ja ksyleeni.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kehittämä menetelmä BTX-kemikaalien valmistamiseksi perustuu puubiomassan kaasutuksen, Fischer-Tropsch-synteesin ja aromatisoinnin yhdistämiseen. Yli 85 % erotetusta bentseenistä oli yli 90-prosenttista, ja noin 50 % erotetusta tolueenista oli puhtausasteeltaan 70-prosenttista.

Prosessia voidaan soveltaa biopohjaisten kemikaalien tuotantoon. Sekä bentseeniä että tolueenia voidaan kuitenkin hyödyntää myös erikoistuneempien yhdisteiden, kuten VTT:n kokeissa esimerkkiyhdisteenä olleen kipulääkkeenä käytetyn parasetamolin, valmistukseen. Yhdisteen synteettinen reitti edellyttää puhtaita lähtöaineita, joten tutkimus osoittaa, miten korkealaatuisia kaasutuksella tuotetut aromaatit ovat.

Puhtaiden BTX-jakeiden alustavaksi litrahinnaksi laskettiin 1,4 euroa. Hinta on korkeampi kuin raakaöljystä tällä hetkellä saatavan materiaalin hinta, mutta huomattavasti kilpailukykyisempi kuin muilla vastaavilla biopohjaisilla reiteillä.

Kehitystyö jatkuu suuremmassa mittakaavassa VTT:n Bioruukki-pilotointiyksikössä Espoossa. VTT:n tavoitteena on demonstroida koko biomassasta aromaateiksi ja lopputuotteiksi käsittävän prosessin teollinen toteutuskelpoisuus valmistamalla materiaalia useita kiloja. Synteettistä reittiä kehitetään edelleen prosessin teknisen ja taloudellisen toteutettavuuden parantamiseksi, jotta päästään lähemmäs kaupalliseen käyttöön soveltuvaa prosessia.

Lähde: VTT
Kuva: VTT

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.