p

Suomi vastustaa voimaloiden päästöjen vähentämistä


Suomen tavoite on sallia myrkylliset päästöt erityisesti turvevoimalle, kun EU:n teollisuuspäästödirektiivin päästörajoja päivitetään.


Suomi on antanut lausuntonsa Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivin päästörajojen päivittämisestä. Suomen tavoite on luoda direktiiviin porsaanreikiä, jotka sallisivat myrkylliset päästöt. Greenpeace julkisti tällä viikolla selvityksen, jonka mukaan heikot päästörajat aiheuttaisivat noin 71 000 vältettävissä olevaa kuolemaa vuosina 2020-2029.

“Suomen pitäisi olla energiateknologian ja cleantechin edelläkävijä. Nyt erilaisilla heikennyksillä yritetään turvata ennen kaikkea turpeen polttoa. Kärsijänä on meidän lisäksi koko Eurooppa, jonka päästörajoja Suomi yrittää heikentää”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

Suomi haluaa useita poikkeuksia turvetta ja biomassaa polttaville voimaloille. Sen lisäksi halutaan myönnytyksiä päästörajoille voimaloissa, jotka toimivat ainoastaan huippukuorman aikana.

Greenpeacen ja European Environment Bureaun raportti [1] arvioi, että aidosti parhaaseen teknologiaan perustuvat päästörajat säästäisivät vuosikymmenen aikana Euroopassa noin 71 000 henkeä ja Suomessa 450 henkeä nykyiseen esitykseen verrattuna. Vastaavasti heikkojen päästörajojen seurauksena Euroopassa menetettäisiin terveyshaittojen vuoksi 23 miljoonaa työpäivää, Suomessa 143 000 työpäivää.

Teollisuuspäästödirektiivissä määritellään rajat suurten teollisuuslaitosten savukaasupäästöille, esimerkiksi rikin ja typen oksidien sekä pienhiukkasten päästöille. Suurten voimalaitosten, kuten rusko- ja kivihiili- sekä turvevoimaloiden, rajoista päätetään tänä vuonna. Päästömääräysten on määrä perustua parhaaseen käytössä olevaan teknologiaan. [2] Paras mahdollinen teknologia ja sitovat päästörajat määritellään vertailuasiakirjoissa, [3] joita pitää yllä Euroopan IPPC-toimisto. [4] Uudet teollisuuspäästödirektiivin päästörajat olisivat voimassa vuodesta 2020 vuoteen 2029.

Asiantuntijoista koostuva teknologiatyöryhmä kokoontuu 1.-19. kesäkuuta viimeistelemään ehdotetut normit. Euroopan komissio ja jäsenmaat äänestävät asiantuntijaryhmän esityksestä ennen vuodenvaihdetta, minkä jälkeen Euroopan neuvosto tekee uusien päästörajojen käyttöönotosta päätöksen.

Viitteet:
[1]  Health and Economic Implications of Alternative Emission Limits for Coal-fired Power Plants (pdf)
[2] Best Available Techniques = BAT
[3] Reference Documents for Best Available Techniques = BREF
[4] Integrated Pollution Prevention and Control Bureau

Lähde: Greenpeace
Kuva: Kuvakaappaus raportista
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.