p

CO2 pitoisuus ylitti kriittisenä pidetyn rajan


Hiilidioksin määrä ilmakehässä on ensimmäisen kerran mittausten aloitta-misen jälkeen maailmanlaajuisesti ylittänyt 400 ppm:n tason maaliskuussa 2015, NOAA:n uusimman tutkimuksen  mukaan. 
Punaisen katkoviivan pistesymbolit ovat kuukausittaisia keskiarvoja, keskittyy kunkin kuukauden puoliväliin. Mustan viivan symbolit ovat samat, mutta korjattuna keskimääräisiä vuodenajan syklejä. Kuva: NOAA
"Se oli vain ajan kysymys, että keskimääräinen ilmakehän CO2 pitoisuus nousisi 400 miljoonasosaan (ppm) maapallolla", sanoi Peter Tans, johtava tiedemies NOAA:n Global Greenhouse Gas Reference Network'ista. "Ensimmäiseksi 400 ppm:n arvo ylittyi Arktisella alueella vuoden 2012 keväällä. Vuoden 2013 ennätys NOAA:n Mauna Loa Observatory ensimmäisenä ylitti 400 ppm:n kynnysarvon. 400 ppm:n CO2 tason tavoittaminen keskimäärin maailmanlaajuisesti on varoittava merkkipaalu".

"Tämä johtuu siitä, kun ihmiskunta on käyttänyt fossiilisia polttoaineita ja ovat siten aiheuttaneet hiilidioksidipitoisuuden nousun 120 miljoonasosaa esiteollisesta ajasta", lisäsi Tans. "Puolet pitoisuuden noususta on tapahtanut vuoden 1980 jälkeen".

Hiilidioksidi (CO2) on merkittävin kasvihuonekaasu, jonka nopea lisääntyminen ilmakehässä pääosin johtuu ihmisen toiminnasta aiheuttaen ilmastonlämpene-mistä. Ongelmaa ratkaistaan aivan liian hitaasti ja aivan liian vähän.

CO2 pitoisuus ilmakehässä lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla vuosikymmenestä toiseen. Viimeisin ilmakehän CO2 data on yhdenmukainen jatko pitkäaikaiseen trendiin.

Turvallinen taso
Ylin turvallinen hiilidioksidipitoisuuden raja ilmakehässä on 350 ppm (350 miljoonasosaa). Ilmakehän CO2 pitoisuus on ollut pysyvästi yli 350 ppm:n vuodesta 1988.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.