p

Suomesta edelläkävijä päästöjen vähentämisessä


Valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmä teetti TNS Gallupilla kyselytutkimuksen suomalaisten ilmastonäkemyksistä. Tutkimus osoitti, että edelläkävijyyttä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa pidetään tärkeänä.


Tutkimuksessa selvitettiin, mitä toimia suomalaiset odottavat poliittisilta päättäjiltä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tutkimuksen vastaajille esitettiin väittämiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, ilmastopolitiikasta, henkilökohtaisesta toiminnasta ilmastonmuutoksen yhteydessä ja tärkeimmistä asioista pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia.

Tutkimuksen perusteella vastaajat ovat tietoisia ilmastonmuutoksesta ja sen haitallisista vaikutuksista. 74 prosenttoa vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Vastaajien selvä enemmistö, 84 prosenttia, katsoi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä eri puolilla maailmaa.

Suomalaiseen osaamiseen uskotaan

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa. Selvä enemmistö (81 %) uskoi, että uuden osaamisen ja teknisten ratkaisujen kehittäminen voi parantaa Suomen kilpailukykyä ja luoda työpaikkoja.

"Kyselyn tulos on vahva viesti päättäjille; suomalaiset haluavat nähdä puhtaan teknologian ja päästöjä vähentävät ratkaisut mahdollisuutena uuteen kasvuun ja työpaikkoihin. Myös kyselyssä esille noussut suomalaisten halu kokeilla ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja luo erinomaista pohjaa yritysten kasvuponnistuksille − kasvun pullonkaulana kun on usein kotimaan referenssien puute", sanoo Tekesin Kestävä talous -alueen johtaja Teija Lahti-Nuuttila.

Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti TNS Gallup Oy valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta. Tutkimukseen osallistui 1005 iältään 15–74-vuotiasta eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Demos Helsinki, Sitra ja Tekes.

Ilmastobarometrin 2015 tiivistelmä »» (pdf)

Lähde: Tekes
Kuva: Pixabay

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.