p

Brysselin ILUC-direktiivi vaarantaa Euroopan biotalouden kehitystä

Tällä viikolla Euroopan parlamentilla on ratkaisevat äänestyksensä ILUC-direktiivistä. Direktiivin pieni yksityiskohta vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionin talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan, jos se hyväksytään.


Direktiivin liite IX luettelee ja luokittelee joitakin aineita nimenomaisesti tähteiksi. On pöyristyttävää, että tämä luettelo sisältää myös raakamäntyöljyn, joka on niukka ja arvokas uusiutuva ja biopohjainen tuote. Se tuotetaan tarkoituksellisesti suovasta, joka erotetaan sulfaattisellun valmistuksessa.

Jopa Euroopan komission lakiasianosasto on tutkinut mäntyöljyn lainsäädännöllisen aseman ja päätynyt siihen, että mäntyöljy on tuote. Näin ollen on lainsäädännöllisesti ja tieteellisesti väärin esittää mäntyöljy ILUC-direktiivissä tähteeksi. On vaikea ymmärtää, miksi EU:n lainsäätäjät haluaisivat hyväksyä tällaisen ilmeisen ja vakavan virheen direktiiviluonnoksessa.

Mäntykemianteollisuus, ensisijaisesti Arizona Chemical Euroopassa, Forchem Suomessa ja Respol Portugalissa, jalostaa mäntyöljyä lukuisiksi lisäarvotuotteiksi. Näitä ovat tärkeät välituotteet eri kemianyhtiöille ja muille eurooppalaisille teollisuudenaloille. Ne tuottavat maaleja, liimoja, autonrenkaita, hygieniatuotteita, antibiootteja korvaavia aineita ja muita uusia innovatiivisia ratkaisuja kuten tuotteita, jotka mahdollistavat vanhan asfaltin uusiokäytön. Mäntykemianteollisuuden t&k ja uudet lisäinvestoinnit ovat merkittävät. Ala työllistää EU-alueella jo yli 3 000 ihmistä ja tekee miljardin euron vuotuisen liikevaihdon ilman mitään valtiontukia.

Arizona Chemicalin toimitusjohtaja Kees Verhaar: “Mäntyöljyn lisääminen liite IX:n luetteloon johtuu Suomen ja Ruotsin hallitusten halusta tukea mäntyöljyn käyttöä ensisijaisesti maidensa biopolttoainetuotantoon. Väärä luokittelu tähteeksi antaa mahdollisuuden kiertää EU:n sitovia kestävyyskriteerejä ja myöntää verohelpotuksina huomattavia valtiontukia tällaiselle polttoaineelle. Kummallinen ”tuplalaskenta”-menetelmä, jonka ILUC sallii tähteille, mahdollistaa Suomelle liikennepolttoainejakelun biopitoisuustavoitteen saavuttamisen: sekoitat 10 prosenttia bioainetta, mutta raportoit EU:lle sitä olleen 20 prosenttia!”

Maineikkaan riippumattoman tutkimusyhtiön, nova-Insituten toimitusjohtaja Michael Carus on bioperustaisen talouden tunnettu asiantuntija. Carus toteaa: ”Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että samalta pinta-alalta saatavan biomassan tai biomassatonnin  jalostusmateriaalikäyttö luo 5-10 kertaa enemmän kokonaistyöllisyyttä ja lisäarvoa kuin energiakäyttö. Tämä johtuu paljolti jalostuskäytön huomattavasti pidemmistä prosessi- ja arvoketjuista – sekä tuotteiden suuremmasta arvosta. Mäntyöljyn käyttö energiaksi on arvokkaan biomassan väärää kohdentamista.”

Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi sanoo: ”Mäntyöljy on niukka tuote. Polttoainetta valmistetaan pulkkituotantona suuria määriä. Se voi imaista valtavan osan saatavilla olevasta mäntyöljystä. EU-alueella on pula mäntyöljystä, ja jalostamojen on hankittava sitä ympäri maailmaa. Yhteiskunnalle ei koidu mitään nettohyötyä mäntyöljyn ohjaamisesta keinotekoisella kysynnällä kannattavasta biokemian liiketoiminnasta valtion tukemiin polttoaineisiin.”

Repsolin toimitusjohtaja Rui Brogueira lisää: “Olemme valmiita ja pystymme hyvin jatkamaan kilpailuamme tästä hienosta tuotteesta. Haluamme kuitenkin reilun kilpailun markkinan. Sitä ei tule vääristää poliittisella väliintulolla, joka aiheuttaa vakavaa vahinkoa olemassa olevalle innovatiiviselle biojalostukselle.”


Lähde: The Real Green Gold
Kuva: Kuvakaappaus videolta
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.