p

Ympäristöneuvosto hyväksyi EU:n ilmoituksen päästövähennystavoitteesta Pariisin ilmastokokoukseen


EU:n ympäristöneuvosto hyväksyi eilen (6.3) Brysselissä EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisen ilmoituksen EU:n panoksesta uutta ilmastosopimusta varten. Uudesta ilmastosopimuksesta sovitaan Pariisissa joulukuussa. Ilmoitus pohjautuu Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 tekemään päätökseen, että EU vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:ssa sisäisesti vähintään 40 %:a vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.


Neuvostossa keskeisenä puheenaiheena oli miten metsät, maankäyttö ja mahdolliset EU:n ulkopuolella tehdyt päästövähennykset esitetään EU:n ilmoituksessa. Suomelle metsien ja maankäytön käsittely päästötavoitteessa on tärkeä kysymys. Suomi korosti, että tässä yhteydessä ei tule ennakoida maankäyttösektorin tarkempaa käsittelyä. Sovitussa ilmoituksessa tarkempi käsittely jää avoimeksi, mutta samalla todetaan Suomen kannan mukaisesti, että tulevissa päätöksissä otetaan vaikutukset päästötavoitteeseen huomioon.

EU:n ilmoitus on nyt toimitettu YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle. Muiden keskeisten osapuolten odotetaan toimittavan ilmoituksensa maaliskuun loppuun mennessä. EU:n ilmoitus antaa esimerkin muille maille. Uusi globaali ilmastosopimus on määrä hyväksyä Pariisin ilmastokokouksessa vuoden 2015 lopussa, ja sitä on määrä soveltaa vuodesta 2020.

Ympäristöneuvosto keskusteli myös energiaunionista komission 25. helmikuuta 2015 julkaiseman tiedonannon pohjalta. Energiaunionilla pyritään edistämään energian toimitusvarmuutta, energian sisämarkkinoita, energiatehokkuutta, siirtymistä vähähiilisyyteen sekä ilmasto- ja energia-alan tutkimusta ja innovaatioita.  Suomi korosti puheenvuorossaan edistyneiden biopolttoaineiden merkitystä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja tarvetta EU-tason toimille.

Suomea kokouksessa edusti pysyvän edustajan sijainen Marianne Huusko-Lamponen ympäristöministerin jouduttua jäämään kotimaahan eduskunnan äänestysten takia.

Intended nationally determined contribution »» (eri maiden ilmoitukset YK:n ilmastosopimukseen)

Lähde: YM

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.