p

Itämeren ja Chesapeake Bayn vertailu auttaa molempien merten suojelua


Matala murtovesiallas. Vesialueen kokoon nähden suuri valuma-alue. Heikko vedenlaatu, vaikka ulkoinen ravinnekuorma on vähentynyt. Kuulostaa tutulta – sekä yhdysvaltalaisen Chesapeake Bayn että Itämeren alueen ihmisille. Yhtäläisyyksistä kertyi lista suojelusuosituksia päätöksentekijöille. 


Pohjoiseurooppalaista Itämerta ja Yhdysvaltojen itärannikolla sijaitsevaa Chesapeake Bayn aluetta vaivaavat hämmästyttävän samankaltaiset ongelmat. Ihmisperäisestä ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen rasittaa molempia merialueita.

Molemmat ovat myös onnistuneet vähentämään ravinnekuormiaan, mutta vähennys ei ole kuitenkaan parantanut merkittävästi meriekosysteemien tilaa ja vedenlaatua.

Luonnonvarakeskuksen (Luke), USDA:n Economic Research Servicen ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät Chesapeake Bayn ja Itämeren suojelukäytäntöjen ja instituutioiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Tavoitteena oli tunnistaa mahdollisuuksia molempien alueiden vesiensuojelun tehostamiseen.

Kuusi teesiä päätöksentekijöille

Molempien merialueiden suojeluun käytetään vuosittain satoja miljoonia dollareita rahaa, mutta niitä ei ole ennen vertailtu. Kahden luonnonolosuhteiltaan samankaltaisen, mutta suojeluhistorialtaan erilaisen merialueen vertailu osoittikin, miten merialueiden suojelua voitaisiin edelleen tehostaa.

Molemmilla alueilla ravinnekuormaa pitää edelleen vähentää. Suurimmat, yksittäiset kuormittajat ovat onnistuneet vähentämään saastumista. Niinpä uusien vähennysten pitää kohdistua kaikkein monimutkaisimpiin kuormituslähteisiin, etenkin maatalouden hajakuormitukseen.

Merialueiden vertailussa nousi esiin kuusi ohjenuoraa vesiensuojelutyön kehittämiselle. Tutkijoiden kokoamat teesit on kohdistettu etenkin päätöksentekijöille.

– Teesit osoittavat puutteita vesiensuojelupolitiikan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Ne myös osoittavat väyliä Itämeren kaltaisten merialueiden suojeluun ja hallinnointiin. Kyseessä on ennen kaikkea pelinavaus alueiden vesiensuojelun parissa työskennelleiden yhteistyölle, toteaa erikoistutkija Antti Iho Lukesta.

Atlantin takaiset kokemukset käyttöön

Atlantin toisella puolella kerätyt kokemukset joustavien suojelumekanismien laajemmasta käytöstä voivat osoittautua arvokkaiksi myös Itämerellä.

– Eri maantieteellisillä alueilla kerättyjä kokemuksia yhdistelemällä saadaan arvokasta tietoa vesiensuojelun käytännön tarpeisiin. Voimme oikaista monen kalliin yrityksen ja erehdyksen ohi, Antti Iho toteaa.

Itämerellä on jo onnistuttu kanavoimaan ihmisten suojeluhalukkuutta erilaisten rahastojen kautta.

– Esimerkiksi Pietarin kaupungin jätevesien fosforinpoiston tehostamisessa tällaisella toiminnalla oli ratkaiseva merkitys, Antti Iho selventää.

Enää ei kuitenkaan riitä, että kymmeniä vuosia aiheen parissa työskennelleet tyhjentävät osaamisensa paperille, vaan pitää siirtyä päätöksiin ja tekoihin.

– Mielestäni tehokkainta olisi saattaa joukko asiantuntijoita yhteen, sulkea huoneeseen ja päästää ulos vasta, kun tarvittavat johtopäätökset on pumpattu ulos, Antti Iho toteaa.

Teesit:

  1. Taloudelliset realiteetit on otettava vesiensuojelun suunnittelussa huomioon. Suojelutavoitteiden määrittely suojelun kustannuksia ja hyötyjä huomioimatta voi tulla kalliiksi.
  2. Joustavien taloudellisten kannustinjärjestelmien luominen voi samanaikaisesti tehostaa suojelua ja vähentää hallinnon raskautta.
  3. Ponnistelujen siirtäminen hajakuormituksen vähentämiseen edellyttää tutkimuksen vahvistamista kuormituksen lähtöalueilla. On selvitettävä, miten viljelijät suhtautuvat kannustimiin, kuinka tehokkaita kuormituksen vähennykseen tähtäävät toimet ovat käytännössä ja miten päällekkäiset ohjauskeinot vaikuttavat yksittäiseen kannustimen tehoon.
  4. Reiluus ei ole välttämättä ristiriidassa taloudellisen tehokkuuden kanssa.
  5. Kannustimien tulisi perustua saavutettuihin parannuksiin ympäristön tilassa, ei kustannusten kattamiseen.
  6. Saastuttaja maksaa -periaatetta tulee toteuttaa myös käytännössä.
Lähde: LUKE

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.