p

Euroopan parlamentti päättää huomenna uudesta monivuotisesta suunnitelmasta Itämerelle


Oceana kehottaa Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään kestävän kalastuksen puolesta EU:n lainsäädännön mukaisesti


31. maaliskuuta Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunta äänestää Itämeren turskan, silakan ja kilohailin kalastusta säätelevästä monivuotisesta suunnitelmasta, joka kattaa yli 94% alueen kaikesta saaliista. Tämä on ensimmäinen uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) puitteissa sovittu monivuotinen suunnitelma ja sen tarkoituksena on varsinaisten kohdelajien lisäksi käsitellä myös joidenkin kampelakalojen sivusaalisongelmaa. Asianmukaisesti toimeenpantuna tämä suunnitelma voi parantaa kalastuksen hallinnointia Itämerellä, jossa erityisesti itäinen turskakanta on huonossa kunnossa.

"Yhteinen kalastuspolitiikka velvoittaa EU maita palauttamaan kiireellisesti kalakantojen tilan. Tämä on myös ainoa keino pelastaa ja turvata rannikkoyhteisöjen taloudellinen tulevaisuus. Huomenna Euroopan parlamentin jäsenillä on mahdollisus osoittaa, että he ovat todella sitoutuneet tähän tavoitteeseen", sanoo Lasse Gustavsson, Oceana Euroopan johtaja."Jopa kaikkein kunnianhimoisin politiikka jää hampaattomaksi ilman asianmukaista toimeenpanoa. Tämä suunnitelma näyttää lisäksi tietä tuleville alueellisille suunnitelmille ja sen tulisi siksikin tarjota aidosti uusi lähestymistapa kalastuksen hallintaan. "

Oceana katsoo, että Euroopan komission ehdottama suunnitelma ei ole täydellinen ja kehottaa siksi parlamentin jäseniä varmistamaan, että kaikki ehdotuksen puutteet käsitellään. Suunnitelman tulisi:

  • varmistaa kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttaminen, erityisesti kalakantojen tilan palauttaminen ja niiden ylläpitäminen kestävää enimmäistuottoa korkeammalla tasolla vuoteen 2015 mennessä, ja  viimeistään vuoteen 2020 mennessä, jotta kalakantojen hyvä tila ja vakaa ja kannattava kalastuselinkeino voidaan turvata
  • sisällyttää  ekosysteemilähestymistapa suunnitelmaan ja siten minimoida kalastuksen vaikutuksia meriympäristöön
  • auttaa saavuttamaan "ympäristön hyvä tila" vuoteen 2020 mennessä meristrategiadirektiivin edellyttämällä tavalla ja auttaa toimeenpanemaan myös muuta EU:n ympäristölainsäädäntöä          
  • perustua uusimpiin tieteellisiin lausuntoihin ja tarjota keinoja reagoida nopeasti hätätilanteissa, kuten kalakantojen romahtaessa.
Tausta

Turskakantojen hoitosuunnitelma on ollut voimassa vuodesta 2007, mutta tämän uuden ehdotuksen tulisi tarjota päivitetty, kattavampi lähestymistapa Itämeren kalastukseen ottamalla huomioon myös lajien välisiä vuorovaikutuksia. Uuden monivuotisen suunnitelman olisi tarkoitus varmistaa kohdelajien kestävä hyödyntäminen Itämerellä.

Lähde: Oceana
Kuva: Pixabay

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.