p

Suomen noustava jätehuollossa EU:n kärkimaiden tasolle


Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Päämääränä on, että jätettä päätyisi kaatopaikalle mahdollisimman vähän. Suurin osa teollisesta toiminnasta syntyvästä jätteestä ohjautuukin nykyisin hyödynnettäväksi pääosin energiana. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on kuitenkin edelleen suhteellisen matala ja vuonna 2013 yhdyskuntajätteistä kierrätettiin vain kolmannes.
Kaatopaikka Kuva: Justin Ritchie / flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
"EU-maiden yhdyskuntajätteen kierrätysasteiden vertailussa Suomi sijoittuu hädin tuskin keskitasolle. Olemme vielä kaukana nykyisessä lainsäädännössä ja valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetusta 50 %:n kierrätystavoitteesta vuoteen 2016 mennessä. Suomen jätehuollon tavoitteena on, että Suomi nousee tämän vuosikymmenen loppuun mennessä EU:n kärkimaiden tasolle", sanoi Jätehuolto 2015 -tapahtumassa tänään puhunut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ministerin mukaan kierrätystä on Suomessa tehostettava huomattavasti, mutta tähän ei päästä pelkästään jätesektorin toimin. Tarvitaan uusia innovaatioita, jotka lisäävät jätemateriaalien kysyntää sekä erotteluteknologiaa, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman ja puhtaamman raaka-ainesaannon. Uusia lääkkeitä kierrätyksen ja kiertotalouden edistämiseksi etsitään valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistamisen yhteydessä. Uuden suunnitelman valmistelu käynnistyy ympäristöministeriön johdolla tänä keväänä ja sen pitäisi olla valmiina ensi vuonna.

Jäsenmaiden kansalliset olosuhteet tulee huomioida EU:n jätelainsäädännön uudistamisessa

Euroopan komissio antoi viime kesän kiertotalouspaketin osana ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin uudistamisesta. Komissio ehdotti muun muassa merkittäviä tiukennuksia yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteisiin ja kaatopaikkakäsittelyn kieltämistä asteittain käytännössä kokonaan. Ennen joulua komissio kuitenkin ilmoitti, että se vetää ehdotuksensa pois ja valmistelee tilalle uuden kunnianhimoisemman ehdotuksen tämän vuoden aikana. Suomi on pitänyt tärkeänä kunnianhimoisten, mutta samalla realististen tavoitteiden ja vaatimusten asettamista jätteen kierrätyksen lisäämiselle ja kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

"Olemme edellyttäneet, että tavoitteet pohjautuvat luotettavaan tietopohjaan ja ottavat huomioon jäsenmaiden kansalliset olosuhteet. Uuteen esitykseen tarvitaan myös vahvemmin ja konkreettisemmin mukaan uusia avauksia kiertotalouden edistämiseksi", ministeri Grahn-Laasonen totesi.

Lähde: YM

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.