p

Soidensuojelu valtion mailla eteneeHallitus on sopinut tänään lisätalousarvion yhteydessä soidensuojelun etenemisestä valtion mailla. Noin 46 soidensuojelutyöryhmän esittämää suoaluetta suojellaan Etelä-Suomessa. Pinta-alaltaan suojeluun siirtyy noin 6000 hehtaaria asiantuntijoiden kartoittamia arvokkaita soita.

Tarkat aluerajaukset tehdään helmikuun loppuun mennessä. Metsähallitus sopii rajaukset luontopalveluiden ja metsätalouden yhteistyönä, ja ne tehdään soidensuojelutyöryhmän ehdotusten pohjalta ottaen huomioon valtion talousmetsien tarkoituksenmukainen hoito. Tämän johdosta sovittiin, että noin 5000 ha suojellaan luonnonsuojelulain perusteella ja noin 1000 hehtaaria Metsähallituksen omalla suojelupäätöksellä siten, että suoluonnon suojelun tavoitteet turvataan.

Soidensuojelutyöryhmä on kartoittanut valtakunnallisesti arvokkaita soita ja Etelä-Suomen osalta rajauksissa ollaan varsin pitkällä. Soidensuojelutyöryhmän työ on sen sijaan jonkin verran kesken etenkin Pohjois-Suomen tarkempien aluerajaus-ten kohdalla. Tämä työ jatkuu myös valtion maiden osalta.

"Olen enemmän kuin iloinen siitä, että saamme Etelä-Suomen arvokkaita soita suojeluun, sillä etelässä suojelutarve on kiireisin", ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

"Lisäksi neuvottelut suurten yhtiöiden omistamien arvokkaiden soiden osalta ovat edenneet hyvin. Uskon, että saamme myös arvokkaita yksityismaita suojeluun aivan soidensuojeluohjelman tavoitteiden mukaisesti - ja ihan vapaaehtoiselta pohjalta. Soidensuojeluun on varattu tälle vuodelle seitsemän miljoonaa euroa. Ensi vaiheessa pystytään jo Metso-ohjelman kautta tehostamaan yksityishenkilöi-den omistamien arvokkaiden puustoisten soiden suojelua Etelä-Suomessa. Vapaaehtoisuus soidensuojelussa näyttäisi toimivan hyvin, sillä kiinnostusta riittää."

Hallituksen päätöksen jälkeen tällä hallituskaudella arvokkaita soita on saatu suojeluun jo 14 000 hehtaaria.

Lähde: YM

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.