p

SLL: Ministerin ehdotus Talvivaaran jätevesistä on lainvastainen


Luonnonsuojeluliitto kyseenalaistaa ministeri Vapaavuoren puheet Talvivaaran jätevesien juoksutuksesta. Ympäristövahinkojen ehkäisy on laitettava etusijalle, vaikka se tarkoittaisi kaivoksen hallittua alasajoa.

Talvivaaran kaivosalueella on noin 9,4 miljoonaa kuutiota ylimääräisiä vesiä. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kertoi 25.2. valtioneuvoston infotilaisuudessa, että Talvivaara tarvitsee joko luvan purkuputkelle Nuasjärveen tai mahdollisuuden jätevesiensä lisäjuoksutuksiin poikkeusluvalla. Vapaavuoren mukaan ympäristöluvan vastaisten jätevesien juoksutuksia voitaisiin tässä tapauksessa perustella ympäristönsuojelulain § 123 nojalla.


”Ministerin ehdotus jätevesien juoksuttamisesta ympäristönsuojelulain nojalla on lainvastainen. Talvivaaran laittomuuksille olisi nyt laitettava piste”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun.

Talvivaara on vuosien 2012-2014 aikana perustellut poikkeuspykälällä ympäristöluvan vastaisia juoksutuksiaan yli kymmenen kertaa. Vaasan hallinto-oikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat todenneet, että ympäristönsuojelulain tarkoittama ennakoimaton syy ei ole Talvivaaran vesiongelmien takana, eikä niillä siis voi perustella jätevesien juoksutusta. Vuonna 2014 hyväksytty uusi ympäristönsuojelulaki tiukensi mahdollisuuksia poikkeuspykälän soveltamiseen entisestään.

Kainuun ELY-keskuksen, ympäristöministeriön ja ministeri Vapaavuoren tulisi tietää, että ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ennakoimatonta syytä ei Talvivaaran jätevesiin voi soveltaa. Talvivaaran vesiongelmat ovat olleet ennakoitavissa. Kainuun ELY-keskus ei voi enää sallia jätevesien juoksuttamista.

Suomen Luonnonsuojeluliitto vaatii, että jätevesien ongelmat ratkaistaan ympäristöä kunnioittaen. Talvivaaran tilannetta pahentaa se, että kaivosalueen vedenpuhdistustekniikkaa ei ole huollettu eikä käytetty täysimääräisesti.

Yhtiön hakema lupa purkaa putken kautta jätevesiään Nuasjärveen on Luonnonsuojeluliiton mukaan erittäin ongelmallinen. Putkesta olisi tullut tehdä ympäristövaikutusten arvio. Putken kuulutukseen toimitettiin yli 500 muistutusta, jossa monet kansalaiset ja ryhmät vaativat ympäristövaikutusten arviota.

”Juoksutuksia perustellaan sillä, että Talvivaara muuttuu ostajille houkuttelevammaksi. Talvivaaran avolouhos halutaan pitää kuivana, jotta kaivos löytäisi ostajan. Ylimääräiset jätevedet aiheuttaisivat kuitenkin vähemmän haittaa avolouhoksessa kuin lähialueen vesistöissä”, toteaa Otto Bruun.

Kataisen ja Stubbin hallitusten ministerit ovat toistuvasti ilmoittaneet sijoittavansa lisää rahaa Talvivaaraan, jotta ympäristöstä voitaisiin huolehtia. Tosiasiassa on priorisoitu kaivoksen pitämistä tuotanto- ja myyntikelpoisena. Vesikriisin ratkaisu purkuputkella tai poikkeustilajuoksutuksilla on tämän ongelman seuraus. Vesien varastointiratkaisuja kaivospiirissä ja jätevesien tehokkaampaa puhdistamista täytyy nyt priorisoida.

”Valtioneuvoston ja Kainuun ELY-keskuksen tulee vihdoin asettaa Talvivaarassa ympäristöasiat etusijalle ja lopettaa ympäristöluvan vastaiset juoksutukset. Myynninedistämisen sijaan tulee nyt varmistaa ympäristövahinkojen ehkäisy, vaikka se tarkoittaisi kaivoksen hallittua alasajoa", sanoo Otto Bruun.

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.