p

Metsäpuiden siemeniä Huippuvuorten siemenpankkiin


Uusi menetelmä metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden suojelussa otetaan käyttöön 26.2.2015, kun metsäpuiden siemeniä varastoidaan ensimmäistä kertaa Huippuvuorten ikiroudan suojelemaan siemenpankkiin. Metsäpuiden geenivarojen suojelu kuuluu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin.


Huippuvuorten siemenpankki. Kuva: Wkimedia Commons (CC BY-SA 3.0
Männyn ja kuusen geneettisen monimuotoisuuden suojelu perustuu Suomessa geenireservimetsiin, joissa geneettinen monimuotoisuus säilyy elävien puiden muodostamassa sukupolvien ketjussa. Geneettisen koostumuksen tiedetään ja sen halutaan mukautuvan ympäristön muuttuessa luonnonvalinnan vaikutuksesta. Huippuvuorten geenipankki tarjoaa hienon mahdollisuuden täydentää valitsemaamme strategiaa, koska sinne voidaan tallettaa näytteitä nykyisestä geneettisestä koostumuksesta erittäin pitkäaikaiseen säilytykseen.

Ensimmäiset Huippuvuorille varastoitavat metsäpuiden siemenerät ovat kuusta ja mäntyä, jotka ovat tärkeimmät puulajit pohjoismaisessa metsätaloudessa.

Varastoinnin tarkoitus on turvata metsäpuiden geenivarojen äärimmäisen pitkäaikainen säilyvyys eri tarkoituksia varten:

  • Varmuusvarastointi epätodennäköisten uhkien varalta
  • Luonnonmetsien geneettisen muuntelun pitkän aikavälin seuranta
  • Metsänjalostuksen sivutuotteena geneettiselle monimuotoisuudelle tapahtuvien muutosten seuranta
Metsäpuiden geneettiseen muunteluun vaikuttavat useat tekijät, joista suomalaisille pääpuulajeille tärkeimmät ovat ilmastonmuutos ja tietyt metsänkäsittelymenetelmät. Lisäksi geneettisen monimuotoisuuteen vaikuttavat muun muassa metsiköiden pirstoutuminen, tuhoeläimet ja taudit.

Metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden suojelu on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden suojelemista. Mahdollisuus seurata näitä muutoksia pitkällä aikavälillä tukee varsinaista suojelutehtävää.

Metsäpuiden siementen varastointi Huippuvuorilla tapahtuu pohjoismaisena yhteistyönä, johon osallistuvat Tanska, Ruotsi, Suomi, Islanti ja Norja. Huippuvuorille toimitetaan tässä vaiheessa metsäpuiden siementä Norjasta ja Suomesta. Suomalaiset siemenerät on kerätty Lapinjärven ja Puolangan (kuusi) sekä Vilppulan ja Loviisan (mänty) geenireservimetsistä

Huippuvuorten siemenpankki on suunniteltu varastoimaan viljelyskasvien siemeniä maailmanlaajuisesti. Pitkäaikaissäilytykseen laitetaan näytteitä eri geenipankkien siemeneristä. Maatalouskasvien muuntelun pitkäaikaissäilytyksellä on tärkeä rooli taistelussa köyhyyttä ja nälänhätää vastaan.

Huippuvuorten siemenpankin on rahoittanut ja sen omistaa Norjan valtio. Norja tarjoaa siemenpankin palvelut kaikkien alan toimijoiden käyttöön. Toimintaa hallinnoi Norjan maatalous ja ruokaministeriö, apuna toimivat Global Crop Diversity Trust -säätiö ja Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen. Huippuvuorten siemenpankkiin talletetut siemenet pysyvät tallettajan omaisuutena.

Lähde: LUKE
Svalbard global seed vault (Huippuvuorten siemenholvi)
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.