p

Metsäluonnon monimuotoisuus on mahdollista säilyttää nykyisillä hakkuumäärillä – mutta vain tiukoin reunaehdoin


WWF:n tuore raportti osoittaa, että metsäluonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on mahdollista pysäyttää ilman sanottavia vaikutuksia metsien nykyisiin hakkuumääriin, kun kolme keskeistä toimea otetaan käyttöön. Metsäluonnon turvaamisen edellytyksenä on, että suojelupinta-alaa kasvatetaan 17 prosenttiin, kaikki talousmetsät käsitellään FSC-standardin mukaisesti ja kantojen nosto lopetetaan.


WWF Suomi julkaisi tänään raportin, jossa vuotuisen hakkuupotentiaalin laskennassa on huomioitu ensimmäistä kertaa luonnon monimuotoisuus.

”Monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen on mahdollista nykyisten hakkuumäärien puitteissa”, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula kertoo.

Raportissa toimet metsäluonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen on tiivistetty kolmeen reunaehtoon: suojelualueverkosto laajennetaan alueellisesti ja luontotyypeittäin kattavasti 17 prosenttiin metsäpinta-alasta, kaikki talousmetsät käsitellään FSC-sertifioinnin mukaisin metsätalouden menetelmin ja kantojen käyttö lopetetaan. Reunaehdot huomioiva, ns. ekologistaloudellinen hakkuupotentiaali osoittautuu laskelman perusteella likipitäen nykyisten hakkuiden suuruiseksi. Tulokset perustuvat Gaia Consulting Oy:n toteuttamiin, WWF:n toimeksiannon mukaisiin laskelmiin.

”Suomalainen metsäkeskustelu on keskittynyt lukuihin metsien kasvusta, toteutuneista hakkuista sekä laskelmista taloudellisesti kestävistä hakkuumääristä. Luonnon monimuotoisuuden huomioiva laskelma antaa tähän saakka puuttuneen näkökulman ekologisesti kestävään metsätalouteen”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

WWF:n metsävisio osoittaa keinot kestävään metsätalouteen

Tänään julkaistiin myös vuoteen 2025 ulottuva WWF:n metsävisio. Metsävisiossa esitetään tavat, joilla Suomen metsäluonnon monimuotoisuus turvataan. Raportti osoittaa, että metsävisio on toteutettavissa.

”WWF suosittelee, että ekologiset reunaehdot otetaan käyttöön niin metsien käsittelyssä kuin sitä ohjaavan hakkuupotentiaalin laskemisessakin. Puun käyttöä puolestaan pitäisi ohjata yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti, eli nostaa jalostusastetta ja vähentää puun energiakäytön osuutta ilmasto- ja energiastrategiassa”, WWF:n metsäasiantuntija Annukka Valkeapää linjaa.

”Myös metsäpolitiikan ohjausta on uudistettava siten, että jatkossa metsäpoliittisissa prosesseissa on tasapuolisesti ja tasavahvoin äänioikeuksin ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien edustajia.”

Lähde: WWF Suomi

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.