p

Massiiviset hiilisatamahankkeet uhkaavat Isoa valliriuttaa


Lisääntynyt teollisuustoiminta Ison valliriutan laidalla voi vahingoittaa vakavasti yhtä maailman tärkeimmistä luontokokonaisuuksista, kertoo WWF:n teettämä tuore raportti. The Great Barrier Reef Under Threat -raportista selviää, että Ison valliriutan lähistöllä olevien satamien laajentamisesta syntyvän ruoppausjätteen läjittämisellä voisi olla tuhoisia seurauksia herkälle ekosysteemille.

WWF vetoaa Australian hallitukseen, jotta kaiken ruoppausjätteen läjittäminen Ison valliriutan alueelle kiellettäisiin.

“Iso valliriutta on yksi planeettamme rikkaimmista meriekosysteemeistä. Se on koti monille uhanalaisille lajeille, arvokas taloudellinen voimavara Australialle sekä luonnon aarreaitta koko maailmalle. Riutan muuttaminen kaatopaikaksi olisi käsittämätön ratkaisu sekä ympäristön että talouden näkökulmasta”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Kuva: © James Morgan /WWF
Suunnitelmat satamien laajentamiseksi edellyttävät merenpohjan ruoppaamista noin 51 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä riittäisi noin 50 pilvenpiirtäjän täyttämiseen. Vaarana on, että suuri osa jätteestä voitaisiin laskea Ison valliriutan herkkiin vesiin. Ruoppausjäte voi aiheuttaa vahingollista veden samentumista ja kiintoaineen kulkeutumista arvioiden mukaan jopa 80 kilometrin etäisyydelle. Ruoppausjätteen läjitys mereen voi tukahduttaa koralleja ja heikentää uhanalaisten lajien, kuten merikilpikonnien, tulevaisuudennäkymiä.

Australia pyrkii jopa tuplaamaan kivihiilen vientikapasiteettinsa Queenslandin osavaltiossa, vaikka itsenäisen konsulttiyhtiö Dalberg Global Development Advisorsin analyysin mukaan osavaltion jo olemassa oleva kivihiilisatamakapasiteetti on nyt käyttämättömänä kolmanneksen ajasta. Satamien tämänhetkiset rakennussuunnitelmat perustuvat siihen, että yksin Queenslandin alueen kivihiilen vientikapasiteetti kasvaisi 637 miljoonaan tonniin vuodessa, vaikka lyhyen aikavälin ennusteiden mukaan koko Australian kivihiilen vienti olisi tätä huomattavasti vähemmän. Tulevaisuudessa kivihiilen käyttötarve vähenee uusiutuvien energiamuotojen yleistyessä.

 “Valliriutan suojelemiseksi ja sen tarjoamien 69 000 työpaikan turvaamiseksi Australian hallituksen tulee kieltää ruoppausjätteen läjittäminen koko Ison valliriutan maailmanperintökohteen alueelle”, sanoo WWF Australian pääsihteeri Dermot O’Gorman.

”Lisäksi ruoppaus ympäröivillä alueilla tulee minimoida, ja veden laadun parantamiseksi täytyy työskennellä ankarammin”, O’Gorman jatkaa.

Jos asianmukaisia toimenpiteitä riutan tilan heikentymisen kääntämiseksi ei tehdä, alue voi joutua UNESCO:n vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle.

WWF kehottaa yhtiöitä olemaan sijoittamatta tai osallistumatta projekteihin, jotka voivat uhata Isoa valliriuttaa tai muita maailmanperintökohteita.

“Terveet merielinympäristöt luovat mahdollisuuden järkevälle taloudelliselle kasvulle, joka tarjoaa työpaikkoja sekä lisää ihmisten hyvinvointia. Juuri näin on Ison valliriutan tapauksessa”, WWF Suomen meriohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen sanoo.

”Myös Itämeren suojelun rahoitukselle on usein vaikea löytää poliittista tukea päättäjien lyhytnäköisyyden vuoksi. Boston Consulting Groupin vuonna 2013 julkaistun selvityksen mukaan hyvän ekologisen tilan saavuttaminen Itämeressä toisi alueelle vuoteen 2030 mennessä 32 miljardin nettotulot ja 550 000 uutta työpaikkaa. Kasvupotentiaalia olisi varsinkin kestävässä turismissa”, Vilhunen sanoo.

Lue The Great Barrier Reef Under Threat -raportti »» (pdf)  
Lue Turning Adversity Into Opportunity -raportti »» (pdf)

Lähde: WWF Suomi

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.