p

Kotkassa ja Espoossa luvattiin tuhansia tekoja Suomenlahden tilan parantamiseksi


Maretariumissa sitoumukset kirjoitettiin lapuille ja ripustettiin akvaariotalon seinille, mistä ne innostivat muita kävijöitä tekemään omat sitoumuksensa.

Roskien kerääminen ja lajittelu keräsivät eniten mainintoja Espoon kaupungin ja Kotkan akvaariotalo Maretariumin keräämissä Suomenlahti-sitoumuksissa. Sitoumuksen teki yli 2300 ihmistä vuoden aikana.

Henkilökohtaisia sitoumuksia ja -lupauksia parantaa Suomenlahden tilaa kerättiin Suomenlahti-vuoden 2014 ajan Espoon tapahtumissa ja Kotkan akvaariotalo Maretariumissa. Kävijät sitoutuivat parantamaan Suomenlahden tilaa omilla teoillaan. Sitoumuksia tehtiin eri aiheista monipuolisesti. Mainintoja saivat roskien lisäksi muun muassa vastuullinen kalastaminen ja kestävät ruokavalinnat, ympäristöystävällisten tuotteiden käyttäminen, veneen pilssivesistä huolehtiminen, mattojen peseminen vain maalla ja pesupaikoilla sekä autoilun ja lihansyönnin vähentäminen.

"Hienoa, että saimme kävijät pohtimaan mitä he itse voivat tehdä Suomenlahden hyväksi. Erityisen iloinen olen venäläisvieraidemme innosta tehdä sitoumuksia, sillä saamistamme sitoumuksista jopa viidennes tuli heiltä", kommentoi Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Kotkassa huomattiin, että naiset tekivät sitoumuksia hieman miehiä enemmän. Miehet ilmoittivat naisia useammin valitsevansa kestävästi kalaruokia, kun taas naiset useammin ostavansa ympäristöystävällisiä tuotteita. Venäläisten kävijöiden vastauksissa korostui tiedon etsiminen ja sen hyödyntäminen omassa toiminnassa.

"Huomasimme, että ihmiset ovat halukkaita muuttamaan toimintaansa, kun he vain saavat tietoa omien arkipäiväisten valintojensa vaikutuksista Suomenlahteen", kertoo Espoon kaupungin projektikoordinaattori Niina Järvinen. "Saimme Espoon kaupunginjohtajalta Jukka Mäkelältä lupauksen syödä jatkossa enemmän kestävästi kalastettua silakkaa. Haluan kannustaa ihmisiä jatkossakin pohtimaan ruoka-, liikkumis- ja kulutusvalintojaan ja tekemään arkipäiväisiä valintoja Suomenlahden puolesta."
Espoossa osa sitoumuksen tehneistä kuvattiin sitoumuksen kanssa, ja kuvat jaettiin Espoon Facebook-sivuilla.

Hankkeelle kansainvälistä tunnustusta

Espoossa Suomenlahti-vuosi 2014 oli yksi kaupungin poikkihallinnollisen Kestävä kehitys -kehittämisohjelman kärkihankkeista. Hanke sai tunnustusta kansainvälisessä kestävän kehityksen kasvatuksen RCE Global konferenssissa Japanissa, missä Espoon Suomenlahti-vuosi 2014 palkittiin yhtenä kärkihankkeena. Henkilökohtaisia Suomenlahti-lupauksia tehtiin espoolaisissa tapahtumissa, Espoon rannoilla, Villa Elfvikin luontotalossa sekä luontokoulupäivissä.

"Yksi Suomenlahti-vuoden päätavoitteista on ollut ymmärryksen lisääminen meren toiminnasta, ja näiden tekojen kautta olemme mielestäni onnistuneet siinä. Lämmin kiitokseni kaikille sitoumuksen tehneille", iloitsee Suomenlahti-vuoden koordinaattori Kai Myrberg SYKEstä.

Suomenlahti-vuosi 2014 on Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen ohjelma Suomenlahden tilan nopeaksi parantamiseksi. Yleisötapahtumien ja -kampanjoiden lisäksi vuosi sisälsi laajaa tutkimus- ja ympäristökasvatus-yhteistyötä. Hanketta koordinoi Suomessa SYKE.

Lähde: SYKE

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.