p

Ympäristöjärjestöt: Metsähallitus pienensi poliitikkojen päättämää suojelutavoitetta


Ympäristöjärjestöt vaativat valtionmetsiin lisäsuojelua, jotta Metsähallituksen omavaltaisesti pienentämä suojelumäärä saataisiin vastaamaan poliittisia päätöksiä. Ympäristöjärjestöt ovat tutkineet Metsähallituksen julkistamat metsiensuojelurajaukset ja löytäneet niistä lähes 2 000 hehtaaria jo kertaalleen suojeltuja metsiä.

Osana Etelä-Suomen metsiensuojelun parantamista valtioneuvosto päätti keväällä 2014, että valtion metsiin perustetaan 13 000 hehtaaria uusia suojelualueita. Metsähallitus julkisti aluevalintansa viime syksynä.

Ympäristöjärjestöjen analyysin mukaan uusia suojelualueita perustettiin vain reilulle 11 000 hehtaarille, sillä alueista vajaat 2 000 hehtaaria oli jo suojeltu hakkuilta. Järjestöt vaativat tilanteen korjaamista välittömästi.

- Metsähallitus suojeli nyt toiseen kertaan esimerkiksi eräitä Natura-alueita ja toistelee, että valtionmailla ei olisi enää lisäsuojeltavaa. Tosiasiassa valtionmailla on suojelemattomia vanhoja ja lahopuustoisia metsiä, joiden "löytäminen" jää järjestöjen tehtäväksi, sanoo Risto Sulkava Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto keskeyttivät lauantaina Metsähallituksen hakkuut Keski-Suomessa Keuruun lakkautetun varuskunnan alueella. Laajat avohakkuut uhkasivat noin 250 hehtaarin suuruista vanhaa metsää, joka täyttää METSO-ohjelman suojelukriteerit. Ne oli aloitettu siitä huolimatta, että Metsähallitukselle oli toimitettu tieto alueen luontoarvoista.

Lapinjärven tutkimusmetsä. Kuva: Lauri Kajander
Vastaava tilanne on kehittymässä Uudenmaan Lapinjärvellä, jossa järjestöt ovat esittäneet lähes 500 hehtaarin suuruista Ilveskallion aluetta suojeltavaksi. Metsähallitus on aloittamassa alueella useiden kymmenien hehtaarien hakkuita. Hakkuualueilla on runsaasti vanhojen metsien uhanalaisia lajeja.

- Keuruun ja Lapinjärven tapaukset ovat esimerkkejä siitä, kuinka suojelun puute valtionmailla johtaa valtion varojen tehottomaan käyttöön METSO-ohjelman toteutuksessa. Valtion omistamia suojelun arvoisia metsiä tuhotaan hakkuissa samalla, kun yksityismailta etsitään kalliilla rahalla pirstaleisempia maita suojeluun, sanoo Liisa Rohweder WWF Suomesta.

Hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi, että valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt suojelevat 20 000 hehtaaria metsiään osana METSO-ohjelmaa. Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen osuudeksi tulleesta 7 000 hehtaarista vain 3 000 hehtaaria toteutuu. Myös syntyvä 4 000 hehtaarin vaje on kustannustehokkainta paikata valtionmaiden lisäsuojelulla.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tarkoituksena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen. Tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä. Alun perin tavoite asetettiin vuoteen 2016. Vuoden 2014 loppuun mennessä pysyviä METSO-kohteita on perustettu yksityismaille noin 37 000 hehtaaria ja valtion maille noin 23 000 hehtaaria. Kaikkiaan metsistä on Etelä-Suomessa suojeltu pari prosenttia.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.