p

VTT: Kiertotaloudessa mineraaliniukkuus ja ympäristöhaasteet ovat mahdollisuuksia

Mineraalien huvetessa on entistä tärkeämpää tietää, miten jätteen pienetkin mineraalimäärät saadaan talteen – tai miten mineraalit voidaan korvata teollisuudessa muilla materiaaleilla. VTT:n Mineeraalitalouden innovaatio-ohjelmassa kehitetään uusia teknologioita strategisesti merkittäviin mineraaliarvoketjun osiin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on käynnistänyt innovaatio-ohjelman, jossa kehitetään uusia teknologioita metallien ja muiden mineraalien talteenottoon sekä parannetaan raaka-aineiden kiertoa ekologisen tuotesuunnittelun avulla. Tavoitteena on muuttaa uhat eli raaka-aineiden niukkuus ja ympäristöhaasteet uudeksi liiketoiminnaksi ja työpaikoiksi Suomessa ja Euroopassa.

Kuva: Pixabay
Teollisessa tuotannossa tärkeiden mineraalien on arvioitu hupenevan seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa, jollei uusia mineraalilähteitä löydetä ja vaihtoehtoisia raaka-aineita kehitetä nopeasti. Uusia lähteitä voivat olla esimerkiksi kaivosten rikastehiekat ja kulutusjätteet. Näistä voidaan saada erilaisilla menetelmillä arvoaineet talteen nykyistä paremmin.

Kriittisten raaka-aineiden käytön korvaaminen esimerkiksi elektroniikassa ja työkoneissa, tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia raaka-aineongelman ratkaisemiseksi. Samalla on kiinnitettävä huomiota tuotesuunnitteluun, jotta arvokkaat raaka-aineet saadaan kierrätysvaiheessa helpommin talteen.

VTT:n tutkimusprofessori Olli Salmi : ”Nykyiset talteenottomenetelmät ovat liian karkeita ja ne on korvattava tulevaisuudessa hienostuneemmilla, ympäristöä säästävillä menetelmillä.” Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee VTT:llä kehitetyn kullan talteenoton sienifiltterin avulla. Työn alla on muun muassa hydrobiometallurginen mineraalien talteenottolaitteiston kehittäminen pilot-vaiheeseen.

Parhaimmassa tapauksessa kierrätysraaka-aineilla voidaan tulevaisuudessa korvata haitallisten tai kriittisten raaka-aineiden käyttö tuotannossa.

VTT:n mineraalialan t&k-työn volyymi vuonna 2014 oli noin 6 miljoonaa euroa. Hankeportfolio koostuu pääosin EU:n ja Tekesin rahoittamista hankkeista sekä asiakashankkeista.

EIT Raw Materials -aluekeskus Otaniemeen

VTT:n mineraalitalouden innovaatio-ohjelma tekee tiiviisti yhteistyötä tänä vuonna käynnistyvän Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) rahoittaman raaka-ainealan innovaatiokeskittymän kanssa. Yksi EIT Raw Materials -keskittymän kuudesta aluekeskuksesta sijoitetaan Espoon Otaniemeen. Keskuksen päätavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja kouluttaa yrittäjähenkisiä opiskelijoita ja ammattilaisia mineraaliraaka-aineiden kestävän tuotannon ja käytön pariin.

Hankkeessa ovat mukana VTT:n lisäksi Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, GTK, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outotec, Metso, Spinverse ja FIMECC.

EIT Raw Materials »» 

Lähde: VTT
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.