p

Tutkimus: Maapallo ajautunut kriittiseen tilaan

Kansainväliseen 18 henkiseen tutkijaryhmään  kuulunut Steve Carpenter varoittaa Wisconsinin yliopiston sivulla, ilmastonmuutos, biosfäärin ongelmat, maankäytön muutos ja muuttuneet biokemialliset syklit, kuten fosforin ja typen valumavedet ovat läpäisseet tason, joka asettaa ihmiskunnan vaaraan, eli planeetasta tulee asuinkelvottomampi.
Kuva: Pixabay
Ihmisen toiminnan seurauksena sivilisaatio on ylittänyt neljä yhdeksästä niin sanotuista planeetan kantokyvyn rajoista.

Ilmastonmuutos, maankäyttö, lajien kato ja lannotteiden käyttö ovat ajaneet maapallon kriittiseen tilaan. Maapallon kantokyvyn rajojen ylittäminen saattaa johtaa nykyisen ihmiskunnan kukoistuksen mahdollistaneen geologisen aikakauden loppumiseen, varoittaa tutkijaryhmä. 

Esimerkiksi otsonikadon ja merien happamoitumisen suhteen kriittinen raja on tutkimuksen mukaan lähellä, mutta ei ihan vielä ylitetty.

Tämän pitäisi olla herätys poliitikoille,  "olemme olemassa vain biofysikaalisia rajoja ylittämättä, jotka mahdollistavat ihmiskunnan sivilisaation olemassaolon", sanoo Carpenter.

Viimeiset 11700 vuotta maapallo on ollut huomattavan vakaa, kunnes noin sata vuotta sitten tilanne muuttui.

"Kaikki tärkeä sivistys on tapahtunut" aikana, joka tunnetaan haloseenikautena. Haloseeni on ollut hyvä aika ihmisen pyrkimyksille. Mutta viime vuosisadan aikana parametrit, jotka tekivät haloseenikauden kukoistuksen ihmiselle, ovat muuttuneet.

"Saattaa olla mahdollista sivilisaation elää haloseenikauden ulkopuolella, mutta sitä ei ole koskaan ennen kokeiltu", sanoo Steve Carpenter. "Tiedämme, mitä sivilisaatio voi  tehdä haloseenikauden olosuhteissa, joten näyttää viisaalta yrittää pitää siitä kiinni".


Enemmän ja tarkemmin Wisconsinin yliopiston sivulta »» (engl)

Yhdeksän planeetan kantokyvyn rajaa 
  1. Ilmastonmuutos
  2. Muutos biosfäärin eheydessä (monimuotoisuuden häviäminen ja lajien sukupuutto)
  3. Stratosfäärin otsonikato
  4. Merien happamoituminen
  5. Biogeokemialliset virrat (fosfori ja typpi)
  6. Maankäytön muutos (esim metsien hävittäminen)
  7. Makean veden käyttö
  8. Ilmakehän aerosoli kuormittaminen (mikroskooppiset hiukkaset ilmakehässä, jotka vaikuttavat ilmastoon ja eläviin organismeihin)
  9. Käyttöönotettuja uusia aineita (esim. orgaaniset yhdisteet, radioaktiiviset aineet, nanomateriaalit ja mikromuovi).

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.