p

METSO-ohjelmaa toteutetaan tehottomasti - Metsähallitus hakkaa METSO-kelpoista valtionmaata nyt Keuruulla


Valtion liikelaitos Metsähallitus on aloittanut hakkuut Keuruun lakkautetun varuskunnan METSO-ohjelmaan sopivissa valtionmetsissä. Luontoarvoja ei ole ennakkoon edes selvitetty.

Varuskunnan metsät ovat noin 50 vuodessa kehittyneet tavanomaista komeammiksi vanhoiksi metsiksi. Silti Metsähallitus on lähestynyt aluetta luontoselvitysten sijaan monitoimikonein.


- Keuruun tapaus on valitettavasti vain yksi esimerkki siitä, kuinka suojeluhaluttomuus valtionmailla johtaa valtion varojen tehottomaan käyttöön METSO-ohjelman toteutuksessa, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo.

Valtionmaiden suojelu on yksityismaiden suojelua edullisempaa. Niiden suojelu ei vaadi markkinointia, ostoneuvotteluja ja lohkomisia kuten yksityismailla. Lisäksi kertapäätöksellä saadaan suojeluun suurempi määrä hehtaareja. Tasesiirto metsätaloudesta suojelukäyttöön ei valtiontalouden näkökulmasta ole kallista.

- Valtion omistuksessa on yhtenäisiä suojeluun sopivia metsäalueita, mutta se hakkaa niitä ja ostaa suojeluun kalliilla rahalla yksityismaiden metsäpirstaleita, Sulkava pahoittelee.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä kustannustehokkuus olisi ensiarvoisen tärkeää, sillä METSO-ohjelman rahat ovat jo valmiiksi vähissä ja vähenevät tulevalla hallituskaudella edelleen. Luonnonsuojeluliitto on arvioinut, että vuosina 2015-2025 METSO-ohjelman toteutukseen tulisi varata keskimäärin noin 30 miljoonaa euroa vuodessa, jotta ohjelmalle asetettu 96 000 hehtaarin suojelutavoite vuoteen 2025 mennessä saavutettaisiin.

Alkaneena vuonna METSO-ohjelmaan on käytössä enää 26,8 miljoonaa euroa. Budjettikehyksessä rahoitus laskisi vuonna 2016 vielä 16,8 miljoonaan euroon sekä vuosina 2017 ja 2018 13,8 miljoonaan euroon.

Luonnonsuojeluliitto tutustui lakkautetun varuskunnan metsäalueeseen Keuruulla vuodenvaihteessa. Silloin alueella pääsi liikkumaan vapaasti ensimmäisen kerran 1960-luvun jälkeen. Selvittäjät totesivat, että alue on yksi Keski-Suomen laajimmista ja laadukkaimmista luonnonsuojelullisesti arvokkaista metsistä valtionmailla.

- Olemme toimittaneet alustavan suojeluesityksemme Metsähallitukselle. Metsät täyttävät suurelta osin METSO-ohjelman I-luokan kriteerit. Alueella on kauttaaltaan sellaisia luontoarvoja, joita löytyy vain pienialaisesti muutamista parhaista yksityismaiden metsistä, kertoo maastohavaintonsa Metsähallitukselle raportoinut Keurusseudun Luonnonystävät ry:n luonnonsuojeluvastaava Ari Aalto.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutus ei etene suunnitellusti. Hallitusohjelmassa luvattiin perustaa valtion, kuntien ja julkisyhteisöjen maille uusia pysyviä METSO-suojelukohteita 20 000 hehtaaria. Metsähallituksen osuus tavoitteesta on ollut 13 000 hehtaaria, mutta syksyllä 2014 julkaistu suojelupäätös sisältää jopa 2000 ha alueita, jotka eivät ole uutta suojelua. Myöskään kunnat ja julkisyhteisöt eivät nykyisillä päätöksillään tule saavuttamaan niille asetettua 7000 hehtaarin suojelutavoitetta.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) »»

Lähde: SLL

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.