p

SHOK-Cleen: Älykäs verkko mullistaa sähkömarkkinat


Entistä varmempi jakeluinfrastruktuuri, joustavammat ja palvelulähtöisemmät markkinat sekä tavalliselle kuluttajalle mahdollisuus toimia myös sähkön-tuottajana ja myyjänä. Siinä kehityspolkuja, joita on avautunut CLEEN Oy:n SGEM-tutkimusohjelmassa.

Niin sanotuista älykkäistä sähköverkoista on puhuttu jo vuosien ajan, mutta millaisia kansallisia ja kansainvälisiä kehitysmahdollisuuksia ne voisivat avata käytännössä? Entä millaisia askeleita energia-alan toimijoiden olisi jatkossa otettava, jotta visioista tulisi myös totta?

SGEM-ohjelma verkotti yhteen energia-alan toimijoita ja avasi entistä selkeämpiä kehityspolkuja.
Näihin kysymyksiin on haettu ja myös löydetty vastauksia CLEEN Oy:n (SHOK) vuonna 2010 käynnistämässä ja nyt päättyvässä SGEM (Älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinat) -tutkimusohjelmassa, jossa on ollut mukana laaja kirjo alan toimijoita ja tutkimuslaitoksia.

Ohjelma on keskittynyt viiteen teemaan: älykkään sähköverkon hallintaan, aktiivisiin resursseihin, energian jakelun tulevaisuuden infrastruktuureihin, tulevaisuuden sähkömarkkinoihin sekä älykkäiden sähköverkkojen käyttöönoton kehityspolkuihin.

Äly tuo toimintavarmuutta

SGEM:n ohjelmapäällikön, ABB:llä työskentelevä Jani Valtari muistuttaa, että suomalaista sähköverkkoa on viime vuosina kehitetty askel askeleelta älykkäämpään suuntaan. Sillä on lisätty verkon toimintavarmuutta, parannettu vikojen paikallistettavuutta ja nopeutettu häiriöiden korjaamista.

Samalla on ohjattu myös kuluttajakäyttäytymistä, sillä energiayhtiöt ovat jo panostaneet etäluettaviin mittareihin ja sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan. Yhtenä kehitysdraiverina on ollut myös uusi sähkömarkkinalaki, joka on kiristänyt sähkönjakelun käyttövarmuusvaatimuksia huomattavasti takavuosiin nähden.

Tähtäin on kuitenkin Valtarin mukaan paljon pidemmällä.

"Sähköverkko on tunnetusti yksi yhteiskunnan kriittisimmistä osista. Sen toimintavarmuutta on edelleen vahvistettava lisäämällä automaatiota, etäluentaa ja pientuotantoa. Älykäs verkko ymmärtää missä ja miten sähköä jaetaan, mistä on saatavissa paikkaavaa lisäkapasiteettia ja missä mahdolliset viat ovat. Meillä on jo älyverkko 1.0, mutta nyt tähdätään seuraavan sukupolven älyverkkoon", Valtari tiivistää.

Kuluttajasta myyjä

Ohjelman kirkastamalla investointi- ja kehityslistalla onkin pituutta. Siihen kuuluu mm. laajamittaista maakaapelointia, vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian liittämistä jakeluverkkoihin, hajautetun tuotannon hyödyntämistä sekä toimintavarmuutta ja häiriöiden hallintaa parantavia IT-ratkaisuja. Oma lukunsa ovat sähkövarastot sekä tulevaisuudessa yleistyvät sähköajoneuvot.

Ohjelman sähkömarkkinoiden muutosta ja joustoa kartoittanutta osiota vetäneen Empower IM:n kehitysjohtaja Jan Segerstamin mukaan älyverkot mullistavat myös kuluttajien aseman sähkömarkkinoilla, kun esimerkiksi omasta aurinkopaneelista tai muusta lähteestä ylijäävän energian voikin myydä eteenpäin.

Aktivoimalla asiakkaiden joustavat kuormat tasoittamaan sähkömarkkinoiden ja tuotantovolyymien vaihtelua voidaan välttää kalliita voimalaitosinvestointeja ja tuottaa asiakkaille uutta arvoa. Samalla aiemmin passiivisesta ostajasta tulee aktiivinen markkinatoimija uusien palveluiden kautta.

"Myös sähkömarkkinoiden palvelu- ja tuotekirjo tulee muuttumaan entistä asiakas- ja palvelulähtöisemmäksi. Esimerkiksi sähkölämmitteisille kiinteistöille voitaisiin myydään pelkän sähköenergian sijaan haluttua lämpötilaa", Segerstam visioi.

SGEM-ohjelma saakin häneltä kosolti kehuja.

"Yhteistyön myötä puheista ja visioista on päästy konkreettisiin tuloksiin. Yhtiönä olemme saaneet SHOK-ohjelmasta paljon uusia tuotekehitysimpulsseja, kontakteja ja yhteistyöverkostoja. Omin voimin niitä olisi ollut todella vaikea rakentaa", Segerstam kiittelee.

Tekesin teknologia-asiantuntijan Jussi Mäkelän mukaan ohjelma on koonnut yhteen Suomen merkittävimmät toimijat, joilla on yhteistyön myötä entistä paremmat mahdollisuudet kansainväliseen menestykseen.

"Ohjelma on myös opettanut, että tällaiselle yhteistyölle on tarvetta. Toivottavasti tulokset näkyvät myös lisääntyneenä tuotekehityksenä ja kasvavina liikevaihtoina", hän lisää.

Lähde: Tekes

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.