p

Sähkön pientuotanto on luonteva osa kestävää energiajärjestelmää


Työ- ja elinkeinoministeriön pienimuotoisen energiatuotannon edistämistyöryhmä on juuri julkaissut loppuraporttinsa. Energiateollisuus ry (ET) tukee raportin esittämiä toimenpiteitä osana jatkuvaa siirtymistä kohti kestävämpää energiajärjestelmää. Sähkön pientuotanto on luonteva osa ET:n vision mukaista tulevaisuutta. Pientuotantoa tulee voida liittää sähköverkkoon ja saattaa markkinoille vaivattomasti. Alan toimijat ovat tehneet tämän eteen töitä jo vuosia.
Kuva: Pixabay
Pienimuotoisen sähkötuotannon edistäminen parantaa energiaomavaraisuutta ja lisää uusiutuvan tuotannon osuutta sekä avaa mahdollisuuksia uusille kotimaisille palvelu- ja laitemarkkinoille. Kotitalouksille soveltuva pienimuotoinen sähköntuotanto voi kasvattaa kansalaisten kiinnostusta energia-asioita ja sähkömarkkinoiden toimintaa kohtaan ja kannustaa kansalaisia toimimaan aktiivisesti sähkömarkkinoilla.

Kuten raportissa todetaan, pientuotannon keskeiset haasteet liittyvät pientuotannon kannattavuuteen sekä yleiseen tiedon saantiin.

– Sähköyhtiöt ovat helpottaneet pienimuotoisen sähköntuotannon lisääntymistä jo vuosien ajan. ET on taas luonut valtakunnalliset suositukset pientuotannon teknisistä liittämisvaatimuksista, suositellut Saksan standardien mukaisten laitteiden hyväksymistä sähköverkkoon myös Suomessa sekä valmistellut käyttäjäystävällisen ilmoituslomakkeen verkkoon liittämisen helpottamiseksi, kertoo ET:n vähittäismarkkina-asiantuntija Riina Heinimäki.

Energiateollisuus on myös kehittänyt yhteisiä pelisääntöjä pienimuotoisesti tuotetun sähkön markkinoille pääsyyn. Useat sähkönmyyjät ostavat jo nyt asiakkaidensa verkkoon tuottamaa pientuotantoa. ET:n aloitteesta tiedot myyjien ostotuotteista on lisätty julkiseen Energiaviraston hintavertailupalveluun. Alalle on syntynyt innovatiivisia asiakkaiden tarpeiden mukaisia uusia tuotteita.

Raportissa ei vielä otettu kantaa sähkön mittaustapojen sekä tuntimittauskäsitteen selkeyttämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on kertonut asiaa mietittävän erikseen virkatyönä. Asiaan liittyy monta ratkaistavaa kysymystä.

– Toteutustavan tulee olla kansantaloudellisesti järkevä sekä eurooppalaisen mittauslaitelainsäädännön mukainen, toteaa sähköverkoista vastaava ET:n johtaja Kenneth Hänninen. Jos päädytään esittämään muutoksia tai tarkennuksia nykyisiin mittausvaatimuksiin, toteutusaikataululla on ratkaiseva merkitys kokonaiskustannuksiin.

Lähde: Energiateollisuus ry

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.