p

Arktiseen tutkimusohjelmaan ilmaston, ympäristön ja alkuperäiskansojen tutkimusta


Suomen Akatemian arktiseen tutkimusohjelmaan on valittu 14 hanketta ja hankekokonaisuutta eli konsortiota. Yhteensä näitä hankkeita rahoitetaan 11 miljoonalla eurolla. Ne koskettavat laajasti arktista elinympäristöä, kuten ilmastonmuutosta, ympäristöä ja sen suojelua, luonnonvarojen hyödyntämistä ja alkuperäiskansojen oloja.


Ohjelmassa rahoitetaan muun muassa seuraavat hankkeet:

Oulun ja Lapin yliopistojen yhteishanke tutkii kansainvälistä ”kotouttamista”, eli miten saamelaisten omat pyrkimykset ja paikalliset erityisolot vaikuttavat kansainvälisten sopimusten ja vaatimusten soveltamiseen Saamenmaassa ja miten ne ovat vaikuttaneet saamelaisten elinympäristön turvaamiseen. Hanketta vetää professori Veli-Pekka Lehtola Oulun yliopistosta.

Professori Soili Nysten-Haaralan vetämässä hankkeessa tutkitaan globaaleja tuotantoverkkoja, jotka vaikuttavat alkuperäiskansojen, öljy-yhtiöiden ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen Venäjän arktisilla alueilla. Tapaustutkimusten avulla hanke selvittää, miten tuotantoverkostot vaikuttavat öljy-yhtiöiden paikallisiin toimintatapoihin ja mitkä niistä edistävät parhaiten molemminpuolista hyötyä. Hanke toteutetaan Lapin yliopistossa.

Ilmatieteen laitos kehittää menetelmiä hiilenkierron ymmärtämiseksi ja arvioimiseksi arktisilla ja subarktisilla alueilla uudenlaisia satelliittiaineistoja käyttäen. Apuna käytetään mallinnusta ja hiilenkierron pintahavaintoaineistoja. Satelliittimenetelmien avulla mitataan maaperän kosteutta, routaa ja kasvillisuuden vesipitoisuutta. Ilmatieteen laitokselta hanketta vetää tutkimusprofessori Jouni Pulliainen, ja mukana on myös Helsingin yliopistosta akatemiaprofessori Timo Vesalan ryhmä.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston hanke tutkii energiataloudellista jätevesien käsittelyä, jossa hyödynnetään jätevesien jäätymistä. Veden jäätyessä vesi puhdistuu, kun muodostuu puhtaampi jääkerros. Se voidaan poistaa muusta jätevedestä, minkä seurauksena jäljelle jäävä jätevesi väkevöityy. Energiaa tarvitaan vain jään murtamiseen ja poiskuljettamiseen. Hanketta johtaa professori Marjatta Louhi-Kultanen ja mukana on myös Aalto-yliopisto.

Lähde: Suomen Akatemia
Kuvassa: Siida museo Inari. Kuva: Manfred Werner / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)  

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.