p

Teijon salomaasta tuli kansallispuisto


Eduskunta on hyväksynyt Teijon kansallispuistolain. Suomen 39. kansallispuistoon sisältyy yhteensä 3385 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maa- ja vesialueita. Teijon retkeilyalue, Hamarijärven linnuston suojelualue sekä Punassuon soidensuojelualue muodostavat pääosan kansallispuistosta. Tavoitteena on, että laki Teijon kansallispuistosta tulee voimaan 1.1.2015.
Tytöt retkellä Teijossa
Metsien hakkuut ja hoito talousmetsinä loppuu. Seuraavien vuosikymmenten aikana alueen osin menetetty salomaaluonne saa palautua ja vahvistua. Metsätalouden yksipuolistamia kohteita ennallistetaan seuraavan parin vuoden aikana noin 50 hehtaarin alueella. Ennallistamista odottamaan tai luonnon oman kehityksen varaan jää edelleen noin 185 hehtaaria entistä talousmetsää.

Perinteinen virkistyskalastus Matildanjärven jatkuu entisellään. Hirven ja valkohäntäpeuran metsästys on eläinten liikenteelle sekä maa- ja metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen vuoksi sallittu 15.10.-31.12. välisenä aikana Metsähallituksen luvalla. Perusteet metsästykselle arvioidaan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Kansallispuisto tukee matkailun kehittämistä Salon seudulla

Puiston perustamisen myötä Teijon retkeilyalueesta ja siihen liittyvistä luonnonsuojelualueistaon mahdollista kehittää todellinen salomaa keskelle varsinaissuomalaista kulttuurimaisemaa. Eteläsuomalaisen luonnon lähes kaikki elementit ovat edustettuina Teijossa: lyhyenkin retken aikana voi kulkea jylhässä kalliomaastossa, ihailla kaunista järvimaisemaa, kokea suon ja metsän mosaiikin sekä aistia meren tunnun.

Ympäristön monipuoliset harrastusmahdollisuudet sopivat kaiken ikäisille ja tekevät Teijon salomaasta koko perheen kansallispuiston. Seudun vetovoimaa lisäävät kansallispuiston ympärillä olevat ruukkikylät. Alueella käy jo nyt 70 000-80 000 retkeilijää vuosittain. Kansallispuisto on tunnettu ”brändi” ja lisännee kävijämääriä ja yhteistyötä matkailuyrittäjien kanssa.

”Teijon kansallispuisto on varsinaissuomalaisille iso ylpeydenaihe, josta kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Se tarjoaa erinomaiset puitteet luontoelämyksille ja positiivisille luontokokemuksille. Uskon, että kansallispuisto tuo myös lisäpotkua Salon seudun matkailulle ja edistää siten uusien työpaikkojen syntymistä alueelle”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Tällä hetkellä alueella on noin 50 kilometriä retkeilyreitistöä, jonka palvelurakenteita on alettu uusimaan. Työtä on tarkoitus jatkaa osana kansallispuiston palveluiden kehittämistä. Reiteistä tehdään ensi vuonna kokonaistarkastelu, jossa otetaan huomioon myös ympäröivien matkailuyrittäjien toiveita. Vuonna 2015 metsähallitus tekee kävijätutkimuksen, jonka tuloksia hyödynnetään palveluiden parantamiseksi. Kansallispuiston ensivaiheen palveluiden kehittämiseen ja kiireellisimpiin luonnonhoitotöihin on varattu määräraha valtion ensi vuoden budjetissa.

Metsähallituksen tavoitteena on lisätä erityisesti palveluita lapsiperheille. Työn alla on esimerkiksi perheen pienimmille suunniteltu luontopolku Teijon luontokeskuksen läheisyydessä. Jatkossa pyritään vahvistamaan myös toiminnallista yhteistyötä Saaristomeren kansallispuiston ja ympäröivän matkailupalvelualueen kanssa niin, että matkailijoiden viipymä alueella pitenee.

Lähde: Metsähallitus

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.