p

Talvivaara Sotkamo Oy konkurssiin


Lähes vuoden yrityssaneerauksessa ollut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ilmoitti 6.11.2014, että sen toiminnallinen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy hakeutuu konkurssiin. Valtio varautuu välittömästi 50 milj. euron kuluihin, kohdennettavaksi ympäristötilanteen ja kaivoksen toiminnan vakauttamiseen.

Kokonaisuudessaan Talvivaaran tilanne on tässä vaiheessa epäselvä, sillä pörssilistattu emoyhtiö (Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj) jatkaa edelleen yrityssaneerauksessa. Kaupankäynti sen osakkeilla on kuitenkin keskeytetty.
Kuva: Talvivaara
Ilmeisesti emoyhtiön hallitus ja saneerausmenettelyn selvittäjä ovat katsoneet, että emoyhtiöllä on ainakin vielä tässä vaiheessa edellytyksiä jatkaa saneeraus-ohjelmaehdotuksen mukaisia toimia pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi kaivostoiminnan jatkamiselle.

- Talvivaara on ollut samanaikaisesti suuren mittakaavan startup-yritys sekä merkittävä teollinen toimija. Yhtiön merkitys on ollut laaja niin elinkeinopoliittisesti kuin alueellisesti ja se on erittäin merkittävä työllistäjä. Yhtiön toimintaan on liittynyt tunnetut ympäristölliset vaikeutensa. On ilmeistä, että Talvivaaran toiminnallisen tytäryhtiön hakeutuminen konkurssiin on kova isku suomalaiselle kaivosteollisuudelle sekä Kainuun alueelle, toteaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Iso isku Kainuulle

Talvivaaran kaivos on työllistänyt Kainuun alueella yhteensä noin 1 500 työntekijää sekä suoraan ja välillisesti. Tämä on noin 4 prosenttia koko Kainuun työvoimasta. Lisäksi konkurssilla voi olla vaikutuksia moniin kuljetusalan yrityksiin, raaka-ainetoimittajiin sekä nikkelin jatkojalostajiin ympäri Suomea. Valtaosa Talvivaaran henkilöstöstä on ollut konkurssiin hakeutuneen tytäryhtiön palveluksessa. Konkurssista aiheutunee välittömästi työpaikkojen menetyksiä, mutta konkurssipesä tarvitsee toki jatkossakin merkittävän määrän työntekijöitä ja alihankkijoita.

- Etenkin Kainuun työllisyydelle isku on kova. Työttömäksi jääville haetaan nopeasti työllistämismahdollisuuksia alueen muista yrityksistä. Pidemmällä aikavälillä käynnistetään toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan Kainuuseen uusia työpaikkoja. Jotta tämä onnistuu, on alueelle pystyttävä luomaan taloudellista kasvua. Äkillisen rakennemuutoksen toimissa keskitytään tämän kasvun luomiseen. Oletamme, että Kajaanin seutukunta hakee äkillisen rakennemuutoksen alueen asemaa ja että se sellaiseksi nimetään, Vapaavuori toteaa.

- On selvää, että valtiolle aiheutuu kustannuksia konkurssin johdosta. Tässä vaiheessa kokonaiskustannuksia on mahdotonta arvioida, sillä kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavien ympäristötoimenpiteiden määrä sekä kaivoksen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. Valtio varautuu välittömästi 50 milj. euron kuluihin, kohdennettavaksi ympäristötilanteen ja kaivoksen toiminnan vakauttamiseen, kertoo ministeri Vapaavuori.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin ei  tarvitse merkitä kaivostoiminnan loppumista. Konkurssipesä pyrkii löytämään uuden toiminnan harjoittajan kaivokselle. Jos uutta toimijaa ei jatkossakaan löydetä, ei lopulta kuitenkaan jää muuta vaihtoehtoa kuin sulkea kaivos.

- Valtio osallistuu kaivoksen jatkoa koskeviin neuvotteluihin ja pyrkii edistämään taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkumista ympäristön kannalta kestävällä tavalla, Vapaavuori korostaa.

- Valtio ei tingi ympäristöasioiden hoidosta konkurssitilanteessakaan. Ympäristöviranomaiset jatkavat työtään Talvivaaran ympäristöongelmien ratkaisemiseksi normaalisti ja kaikkia lupaehtoja on jatkossakin noudatettava. Myös vesienhallinnan vaatimat välttämättömät investoinnit toteutetaan konkurssista huolimatta, Vapaavuori painottaa.

Lähde: TEM

Julkaissut: Kalle


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.