p

Suomi sijoittui kahdeksanneksi energiapolitiikan onnistumista mittaavassa selvityksessä


World Energy Council (WEC) on arvioinut lähes 130 maan energiapolitiikan onnistumista mm. toimitusvarmuuden, energian saatavuuden ja hinnan sekä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Suurimmaksi energia-alan haasteeksi WEC nostaa poliittiset riskit ja sääntely-ympäristön ennakoimattomat muutokset. Globaalin energiankulutuksen ennakoidaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä.


Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään energiapolitiikan onnistumista erittäin laajasti energiaturvallisuuden, ympäristönäkökulmien ja hinnan kautta. World Energy Trilemma-selvityksen päällimmäinen sanoma on, että kestävää energiapolitiikkaa voidaan toteuttaa vain ottamalla huomioon kaikki nämä kolme ulottuvuutta.

Suomi on noussut uusimmassa selvityksessä viisi pykälää sijalle 8. Suomen sijoituksen nousua selittää erityisesti päästöjen väheneminen sekä energian hintojen maltillinen kehittyminen. Huolimatta heikohkosta talouskehityksestä, Suomen vahvuutena ovat poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus, jotka ovat myös tärkeitä edellytyksiä toimintaympäristön ennustettavuuden näkökulmasta.

Kansainvälisesti yksi suurimmista energia-ala haasteista on toimintaympäristön poukkoilevuus ja poliittiset riskit. Energia-ala on noussut yhä enemmän poliittisen kiinnostuksen kohteeksi ja siten alaan kohdistuva sääntelypaine on kasvanut viime vuosina.

Globaalisti alan investointitarpeiden arvioidaan olevan jopa 40 000 miljardia dollaria vuoteen 2035 mennessä. Maailmassa esimerkiksi on yhä yli miljardi ihmistä, joilla ei ole käytettävissä sähköä lainkaan. Maailman energiankulutuksen ennakoidaankin kasvavan 27 % - 65 % vuoteen 2050 mennessä.

Lähde: Energiafoorumi ry
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.