p

Luonnonsuojeluliitto: Talvivaaran virheistä otettava opiksi


Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaaran virheistä otetaan Suomessa opiksi. Kaivosyhtiöiden on huolehdittava ympäristövastuistaan jo suunnitteluvaihees-sa. Muussa tapauksessa ympäristöongelmat kaatuvat valtion syliin, kuten nyt on käynyt.

Suunnitteluvaiheessa heikosti hoidettu ympäristöasioiden huomioiminen johti osaltaan siihen, että yhtiö ajautui ympäristöongelmien kierteeseen ja rahoitus-kriisiin, jonka tuloksena se on nyt hakeutumassa konkurssiin.
Kuva: Talvivaara
- Talvivaaran kaivos lähti alusta pitäen väärille urille. Valtavan mittakaavansa vuoksi se olisi vaatinut niin suuria korjaustoimenpiteitä, ettei talousvaikeuksissa oleva kaivos enää kyennyt niihin, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Luonnonsuojeluliitto ehdotti joulukuussa 2012 yhteisen seurantaryhmän perustamista Talvivaaran ympäristövaikutusten hillitsemiseksi. Pari kuukautta seurantaryhmän perustamisesta liitto sanoutui kuitenkin irti sen toiminnasta kun yhtiön ympäristötase ei osoittanut parantumisen merkkejä.

Liitto on ollut alusta asti mukana etsimässä kestävää ratkaisua Suomen kaivosteollisuuteen osallistumalla kestävän kaivostoiminnan toimintaohjelman valmisteluun, joka hyväksyttiin valtioneuvostossa vappuna 2013. Toiminnanjohtaja Yrjö-Koskinen on toiminut myös varapuheenjohtajana Sitran kestävän kaivostoiminnan verkostossa, joka etsii parhaillaan Suomeen sopivaa standardia ja pelisääntöjä kestävän kaivostoiminnan turvaamiseksi.

Luonnonsuojeluliitto totesi viime keväänä, ettei Talvivaaran toiminnan jatkamiselle ole enää edellytyksiä. Liitto ehdotti tuolloin kaivoksen hallittua alasajoa, koska Talvivaarassa ei ole kyetty tekemään tarvittavia ympäristöinvestointeja.

Liitto on ollut huolissaan myös Talvivaaran ympäristölupapäivityksistä.

- Ensisijainen huolemme Talvivaaran suhteen on yhä se, että miten ympäristövaikutukset tullaan pitämään hallinnassa Sotkamossa, ja miten vastaavilta kriiseiltä vältytään jatkossa, sanoo Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.

- Jos Talvivaara ei selviä investoinneista itse, on jätevesien ja jätesakan hoito suoritettava valtion varoista. Hoitamaton tilanne aiheuttaisi merkittävää ja välitöntä haittaa ympäristölle ja pahimmassa tapauksessa myös ihmisille, Kumpulainen muistuttaa.

Talvivaaran varoittava esimerkki korostaa sitä, että Suomessa ei pidä jatkossa avata kaivoksia heikkojen pitoisuuksien malmioille. Louhintamaksun määrääminen kaivoksille tukisi tätä tavoitetta ja parantaisi valtion varautumista kaivosten ympäristöongelmien jälkihoitoon.

Lähde: SLL

Julkaissut: Kalle


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.