p

Ilmastonmuutos tuo uhkia - sopeutuminen myös mahdollisuuksia


Hallitus on tänään tehnyt periaatepäätöksen kansallisesta ilmastonmuu-tokseen sopeutumissuunnitelmasta. Suunnitelma tähtää siihen, että yhteiskuntamme kykenee sopeutumaan ilmaston muutoksiin ja hallitsee niihin liittyvät riskit. Sopeutumisella ehkäistään tai lievennetään ilmastosta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja hyödynnetään edullisia vaikutuksia.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli julkisti vastikään yhteenvedon, jossa vahvistettiin ilmastonmuutoksen riskit ihmiskunnalle. Meillä keskilämpötilan arvioidaan nousevan Suomessa tämän vuosisadan aikana 2-6 astetta. Talvilämpötilojen arvioidaan kohoavan, hyvin ankarien pakkasten harvinaistuvan, roudattomien talvikausien pitenevän, hellejaksojen yleistyvän sekä ylimpien lämpötilojen kohoavan.

Jo nyt sään ja vesiolojen muutokset ja ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja ankarat tuulet lisäävät häiriöitä yhteiskunnassamme. Pohjolassa sekä luonnonvaraiset että kasvatetut kasvi- ja eläinlajit joutuvat luonnottoman nopean muutoksen kohteeksi. Luonnonvaroista riippuville elinkeinoille muutos voi olla raju.


- Arjen sopeutuminen koostuu teoista, jotka ovat niin julkisen sektorin, yritysten kuin kansalaistenkin asia. Varautumalla harkiten ja ajoissa vähennämme haittoja, pienennämme kustannuksia ja muutamme uhkia mahdollisuuksiksi, toteaa ministeri Orpo. Onneksi Yhdysvallat ja Kiina ovat nyt ilmoittaneet uusista päästövähennyssitoumuksistaan. Vaikka päästöjen hillinnässä onnistuttaisiinkin maailmanlaajuisesti, ilmasto muuttuu ja meidän on siihen sopeuduttava.

- Uhkien keskellä on hyvä muistaa, että ilmaston lämpeneminen tuo myös mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää ja aikaansaada uutta liiketoimintaa. Muutoksesta voidaan hyötyä esimerkiksi kehittämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvia teknologioita, tuotteita ja biotalouden osaamista sekä liiketoimintaa, joiden avulla korvataan fossiilisia energialähteitä ja raaka-aineita. Maataloudessa on tarpeen jalostaa ja ottaa käyttöön uusia viljelylajikkeita tai nykyistä tuottavampia lajikkeita, sanoo ministeri Orpo.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tarkoitus viedä osaksi päätöksentekoa, suunnittelua sekä käytäntöjen ohjausta ja kehittämistä. Tavoitteena on, että toimijoilla on käytettävissään tarvittavat ilmastoriskien arviointi- ja hallintamenetelmät. Tutkimus- ja kehitystyöllä sekä viestinnällä ja koulutuksella lisätään tietämystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista sekä siihen sopeutumisesta. Myös ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen otetaan huomioon kansallisessa työssä.

- Suomalaisen yhteiskunnan ja talouden vakaus, kestävä ja hyvin ylläpidetty rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri, toimiva hallinto, korkea koulutustaso sekä tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioihin panostaminen vahvistavat kykyämme sopeutua muutoksiin, korostaa ministeri Orpo.

Sopeutumissuunnitelma valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä. Ministeriöt vastaavat hallinnonalallaan suunnitelman toimeenpanosta, seurannasta ja arvioinnista, ja toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Katso myös:  Maatalouden ilmasto-ohjelma tarjoaa askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa »»

Lähde: MMM

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.