p

Ympäristön rooli kestävässä talouskasvussa EU:n ympäristöministerikokouksen keskiössä


EU:n ympäristöneuvosto kokoontui eilen 28. lokakuuta Luxemburgissa. Ympäristöministereiden käsittelyssä olleita teemoja yhdisti näkemys ympäristön roolista talouskasvun ja työpaikkojen luomisessa. Ministerit keskustelivat ehdotuksesta uudistaa EU:n jätedirektiivejä ja hyväksyivät päätelmät EU:n kasvustrategian viherryttämisestä sekä EU:n pääviesteistä Liman ilmastoneuvotteluihin.

"Ympäristöasioiden entistä parempi huomioiminen on ainoa mahdollinen tie kestävään talouskasvuun. Kiertotalouden tavoittelu, jätteen määrän vähentäminen ja ilmasto- ja energiatavoitteet tähtäävät kaikki samaan päämäärään", Suomea neuvostossa edustanut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoi.
Eurooppa kortteli Luxemburg Kuva: Zairon / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Komission jätepaketista käytiin neuvostossa pitkä keskustelu. Pääsääntöisesti maat kannattivat paketin lähtökohtia ja kierrätystavoitteiden kiristämistä mutta peräänkuuluttivat maiden erilaisuuden parempaa huomioimista paketin jatkovalmistelussa. Jäsenmaat tarvitsevat myös lisäaikaa selvittääkseen uudistusten kustannus- ja ympäristövaikutuksia. Suomi esitti jätteistä valmistettujen biopolttoaineiden sisällyttämistä kierrätystavoitteisiin.

"Kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden käyttöä on lisättävä merkittävästi, jotta voimme saavuttaa EU:n ilmastotavoitteet", Grahn-Laasonen totesi.

Ilmastokeskustelussa korostuivat mahdollisuudet

Ministerit hyväksyivät EU:n ilmastopäätelmät, jotka sisältävät unionin pääviestin Limassa joulukuussa järjestettävään YK:n ilmastokokoukseen. Ministerit kävivät keskustelua myös EU:n ilmasto- ja energiatavoitteista, jotka jäsenmaiden päämiehet hyväksyivät Eurooppa-neuvostossa viime viikolla.

"EU:n tavoite vähentää päästöjä vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä kertoo, että uskomme vihreän kasvun mahdollisuuksiin ja puhtaan teknologian vientipotentiaaliin. Tämä on tärkeä viesti myös kansainvälisissä ilmasto-neuvotteluissa", Sanni Grahn-Laasonen summasi.

Tämän lisäksi ympäristöministerit antoivat oman näkemyksensä EU:n 2020-kasvustrategian välitarkasteluun. Ministerit pitävät tärkeänä, että työtä resurssien käytön tehostamiseksi jatketaan. Suomi tuki myös kokouksessa Ranskan, Itävallan ja Saksan aloitetta laajentaa kestävän kehityksen viikko 30.5­-5.6. koko EU:n laajuiseksi teemaviikoksi.

Lähde: YM


Julkaissut: Kalle


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.