p

Ympäristöministerit kokoontuvat Luxemburgiin linjaamaan EU:n kantoja ilmastoneuvotteluissa


Euroopan unionin ympäristöneuvosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta Luxemburgiin. Neuvoston on tarkoitus muun muassa hyväksyä EU:n ilmastoneuvotteluita koskevat päätelmät ja käydä periaatekeskustelu komission jätepaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Luxemburg. Kuva:  Caranorn / Wikipedia
Ilmastopäätelmät muodostavat EU:n keskeisimmät kannat ja pääviestit YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestetään Limassa, Perussa 1.–12.12.2014. Liman osapuolikokous on avainasemassa vuoden 2015 lopulla Pariisissa järjestettävän ilmastokokouksen onnistumisen kannalta. Pariisissa on tarkoitus solmia uusi ilmastosopimus vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Suomi pitää tärkeänä, että Limassa päätetään sopimuksen keskeisistä elementeistä sekä sopimusta varten annettavien kansallisten sitoumusten prosessista ja tietovaatimuksista. Suomi kannattaa ajatusta, että EU ja jäsenvaltiot esittäisivät omat sitoumuksensa uuteen sopimukseen vuoden 2015 alussa.

Ympäristöministerit käyvät myös periaatekeskustelun ns. kiertotalouspaketin osana annetusta komission ehdotuksesta muuttaa jätedirektiivejä. Ehdotuksen mukaan esimerkiksi yhdyskuntajätteen kierrätystä koskeva tavoite nostettaisiin 50 prosentista 70:een vuonna 2030 ja pakkausjätteen tavoite 55 prosentista 80 prosenttiin. Suomi kannattaa jätesääntelyn tarkastelua kiertotalouden päämäärien saavuttamiseksi sekä kunnianhimoisten mutta realististen tavoitteiden asettamista. Numeerisiin tavoitteisiin ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa kantaa ennen kuin niiden laskentaperusteita on selvennetty. Nykyisen laskentakäytännön perusteella ehdotetut kierrätystavoitteet vaikuttavat erittäin vaativilta.

Ympäristöneuvoston on lisäksi tarkoitus hyväksyä päätelmät eurooppalaisen ohjausjakson ja Eurooppa 2020 -strategian viherryttämisestä.

Lähde: YM

Julkaissut: Kalle


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.