p

Oceana: Komission uusi ehdotus kestävästä kalastuksenhoidosta laiminlyö turskan

Eilen Euroopan komissio esitti pitkään odotetun ehdotuksen hoitosuunnitelmasta, joka kattaa turskan, silakan ja kilohailin

Eilen Euroopan komissio julkaisi viimein, vuosien odotuksen jälkeen, hoitosuunnitelman turskalle, kilohailille ja silakalle. Oceana on tyytyväinen ehdotuksessa siihen, että ensimmäistä kertaa EU:ssa kalastuksen hoitokysymyksissä yritetään katsoa koko ekosysteemin toimintaa, saalislajeista saalistajiin sen sijaan, että keskityttäisiin yhden lajin hoitoon kerrallaan.

Ehdotukseen sisällytetyt lajit edustavat kaupallisesti tärkeimpiä lajeja Itämerellä ja suunnitelma sisältää myös toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan kalanpoikasia ja turvaamaan lisääntymisalueet. Lisäksi suunnitelma huomioi näiden lajien kalastuksen vaikutuksen myös kampelakaloihin, jotka joutuvat usein sivusaaliiksi turskan pyynnissä.

Oceana on kuitenkin sitä mieltä, että suunnitelma ei ole vielä valmis, koska se ei sisällä toimenpiteitä tai tavoitteita, joilla varmistetaan itäisen turskakannan elpyminen. Viimeaikaisissa tieteellisissä lausunnoissa tutkijat ovat suosittaneet erittäin matalaa saalisrajaa tälle kannalle johtuen suurista epävarmuuksista koskien tietoja kannan nykyisestä tilasta.

Oceana on siksi huolestunut ehdotetuista korkeista kalastuskuolevuus rajoista, ja katsoo, että suunnitelman tulisi sisältää parempia toimenpiteitä ja tavoitteita, joilla varmistetaan itäisen turskakannan terveellinen koko- ja ikäjakauma.

“Tämän suunnitelman tarkoitus on näyttää tietä kohti kestävämpää kalastusta Itämerellä ja koko Euroopassa. Siksi on valitettavaa, että itäisen turskakannan nykyistä tilaa ei ole otettu huomioon. Vaikka kanta on kasvanut viime vuosina sekä kalastajat että tutkijat raportoivat, että kanta koostuu pääasiassa hyvin pienistä ja laihoista yksilöistä. Toivoimme, että nyt julkaistu ehdotus olisi sisältänyt toimenpiteitä myös tämän ongelman ratkaisemiseksi”, sanoo Hanna Paulomäki, Oceanan Itämeriprojektin päällikkö.

Lähde: Oceana
Kuva: Kilohailen (Sprattus sprattus) purkamista troolarista. Puolassa. © OCEANA/ LX

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.