p

Oceana: Kalastusministerit sivuuttivat tieteelliset lausunnot


EU:n kalastuksesta vastaavat ministerit toimivat vastoin omia aikaisempia päätöksiään päättäessään Itämeren vuoden 2015 kalastusmahdollisuuksista

Myöhään eilen EU:n kalastuksesta vastaavat ministerit päättivät Itämeren kalakantojen suurimmista sallituista saalismääristä vuodelle 2015. Valitettavasti ministerit päättivät sivuuttaa turskaa ja lohta koskevat tieteelliset lausunnot ja toimivat siten vastoin omia aikaisempia, yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP), sopimiaan päätöksiä, joilla oli tarkoitus saavuttaa kalakantojen kestävän enimmäistuoton taso (MSY; pitkäaikaisen elpymisen ja suojelun mahdollistava vähimmäistaso) vuoteen 2015 mennessä.
Lohi. Kuva: EU
Nyt tehdyt päätökset Itämeren saalismääristä ja kalastusrajoituksista olivat ensimmäiset, joissa toimeenpantiin uudistetun kalastuspolitiikan mukaisia päätöksiä. Oceana on pettynyt siihen, että ministerit eivät ota vastuuta, eivätkä pidä kiinni sovituista tavoitteista. Yhteisen kalastuspolitiikan asianmukainen täytäntöönpano hyödyttäisi paitsi kalastussektoria, myös ympäristöä ja kuluttajia sekä rannikkoyhteisöjä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta.

Ministerit poikkesivat tieteellisistä lausunnoista erityisesti turskan ja Suomenlahden lohen kohdalla. Itämeren turskakannoille suositeltiin huomattavaa kalastuspaineen vähentämistä kahdesta syystä. Läntisen turskakannan suurimpaan sallittuun saalismäärää ehdotettiin leikattavan noin puolella, jotta kalastus olisi kestävällä tasolla. Itäisen turskakannan suurimpaan sallittuun saalismäärään tutkijat suosittelivat suuria leikkauksia varovaisuusperiaatetta noudattaen, koska kannan tila on tällä hetkellä luokiteltu epävarmaksi ja se koostuu enimmäkseen pienistä ja laihoista yksilöistä.

Ministerit päättivät leikata molempien näiden kalakantojen saalismääriä, mutta eivät riittävästi jotta se olisi varovaisuusperiaateen mukainen tai, että kestävän enimmäistuoton taso voitaisiin saavuttaa ensi vuonna. Suomenlahden lohen pyyntimäärää olisi tullut tutkijoiden mukaan leikata neljänneksellä kannan heikon tilan takia, mutta ministerit päättivät pitää suurimman sallitun saalismäärän viime vuoden tasolla. Nämä päätökset lykkäävät toiveet Euroopan kalakantojen elpymisestä kauas tulevaisuuteen.

“On surullista, että Euroopan kalastuksesta vastaavat ministerit epäonnistuivat noudattamaan omia päätöksiään ja laittoivat lyhyen aikavälin taloudellisen edun kestävän kalastuksen edelle. Päätös on merkittävä, sillä Itämerelle sovitut kalastusmahdollisuudet ja -rajoitukset olivat ensimmäiset, jotka sovittiin uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan alla. Tämä osoittaa vain sen, että EU:n päätöksentekijät pystyvät tekemään kunnianhimoisia sopimuksia, mutta epäonnistuvat, kun tulee toimeenpanon aika”, sanoo Hanna Paulomäki Oceanan Itämeritoimiston johtaja.

Lähde: Oceana

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.