p

Älykaupungissa energia on vähäpäästöistä, rakennukset monikäyttöisiä ja liikenne sähköistä


Älykaupunki on tehty ihmisiä varten, ja sen tarkoituksena on helpottaa arkea. Energia on vähäpäästöistä, ja osa siitä tulee myös rakennuksiin integroiduista aurinkopaneeleista. Rakennuksia käytetään entistä monipuolisemmin ja liikenteen käyttövoimana on sähkö. 

Väestönkasvu keskittyy tulevaisuudessa kaupunkeihin. Vuonna 2050 noin 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Suomalaisista noin 30 % asuu vuonna 2040 neljässä suurimmassa kaupungissa. Tämä on valtava haaste, jonka ratkaisemiseen tarvitaan ”älyä”. 
Mannerheimintie, Helsinki Kuva: Wikimedia Commons
Kestävän ja älykkään kaupungin on mahdollista toimia kustannus- ja energiatehokkaasti ilman häiriöitä.

”Tulevaisuudessa energiajärjestelmämme on entistä enemmän yhdistelmä keskitetystä ja hajautetusta tuotannosta. Mikäli uusiutuvan energian, kuten tuulen tai auringon, tuotanto lisääntyy, älykkäiden energiaverkkojen merkitys kasvaa. Energiaa käyttävien laitteiden huippukuormia voidaan laskea tai ottaa pois päältä ilman, että ihmisten hyvinvointi ja toiminta häiriintyvät”, uskoo tutkimusprofessori Miimu Airaksinen VTT:ltä.

Energia on vähäpäästöistä ja ehkä osittain myös lähienergiaa, joko integroituna taloon tai lähellä sijaitsevaan tuotantolaitokseen. ”Lämmöntuotantoa ei enää tarvita niin paljon, koska lähes nollaenergiatalot kuluttavat hyvin vähän energiaa”, sanoo VTT:n erikoistutkija Nina Wessberg

Kaupunkeja suunnitellaan entistä enemmän kokonaisuuksina. Erityisesti läntisessä maailmassa on haasteena olemassa olevan rakenteen muuttaminen älykkääksi. Uusi teknologia antaa mahdollisuuksia toimia resurssitehokkaasti ihmisten elintasoa muuttamatta.

Viihtyvyyttä ja ekotehokkuutta lisää rakennusten entistä monipuolisempi käyttö. Erilliset työalueet eivät enää autioidu illoiksi eivätkä viikonlopuiksi.

Älykäs ja vähähiilinen liikenne

Tulevaisuuden liikennejärjestelmän pääkäyttövoimana ovat biopolttoaineet, sähkö ja vety. Myös perinteisen ajoneuvoteknologian energian ja resurssien käyttö tehostuvat. Liikenteen energiajärjestelmät ovat tuotannon, varastoinnin ja jakelun osalta kiinteästi yhteydessä toisiinsa ja muihin infrastruktuureihin. Polttoaineiden, ajoneuvojen, infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen ja tuotanto synnyttävät kannattavaa kansallista ja kansainvälistä liiketoimintaa. 

”Älykkäässä kaupungissa edistynyttä teknologiaa hyödyntävät liikenteen palvelut perustuvat liikenteen ja logistiikan käyttäjätarpeisiin. Liikennejärjestelmää kehitetään systemaattisesti asiantuntija- ja käyttäjätietoa hyödyntäen sekä hallinnoidaan julkisen ja yksityisen sektorin kokonaisvaltaisilla yhteistyömalleilla”, uskoo johtava tutkija Anu Tuominen VTT:ltä. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että teknologia on vain yksi älykkyyden mahdollistaja. ”Viime kädessä älykkyys on fiksuja prosesseja, muutosta asenteessa, toimijakentän päivitystä ja erilaisia uusiakin työkaluja”, Wessberg muistuttaa.

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.