p

Suomalaisjäänmurtaja kiistanalaisissa öljy-yhtiöiden seismisissä tutkimuksissa

Greenpeace on tehnyt Grönlannissa rikosilmoituksen raaka-ainelain rikkomuksesta. Ilmoitus koskee öljy-yhtiöiden seismisiä tutkimuksia Grönlannin koillispuolella. Tutkimuksia avustaa suomalaisen valtionyhtiö Arctia Shippingin jäänmurtaja Fennica.

Norjalainen TGS-NOPEC Geophysical Company on Greenpeacen tietojen mukaan aloittanut öljy-yhtiöiden toimeksiannosta seismiset testaukset ilman lain edellyttämää ympäristölupaa. Tutkimusalus, venäläinen Akademik Šatskij, on nähty hinaamassa äänitykkikaapeleita alueella ennen ympäristöluvan saamista. Greenpeace on tehnyt asian johdosta rikosilmoituksen. Testauksia avustaa suomalainen jäänmurtaja Fennica.
Jäänmurtaja Fennica. Kuva: Marcusroos / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
“Suomalaisen jäänmurtajan ei pidä olla mukana toiminnassa, jonka lainmukaisuudesta ei voi varmistua. Suomen Arktinen strategia on edistyksellinen. Samaan aikaan valtionyhtiömme osallistuu kiistanalaisiin öljynporaushankkeisiin Arktiksella”, sanoo Olli Tiainen, Greenpeacen Arktis-vastaava Suomessa.

Äänitykillä tehtävä seisminen testaus on vahingollista merinisäkkäille kuten valaille. Äänet, joita kartoituksessa käytetään, ovat äärimmäisen kovia, jopa 260 desibelin voimakkuuksiin yltäviä. Vertailun vuoksi lentoon lähtevän hävittäjän melu on 165 desibeliä ja 202 desibelin ääniaalto on ihmiselle tappava. Alueella esiintyvät valaat ja muut merinisäkkäät, ovat riippuvaisia äänistä ja kuulostaan navigoidessaan ja metsästäessään ja ovat siksi herkkiä seismisen kartoituksen äänille.

Shellin, Chevronin ja neljän japanilaisen öljy-yhtiön yhteenliittymällä ja grönlantilaisella Nunaoililla on lisenssit alueen esiintymiin. Grönlannin viranomaiset myönsivät luvan testausten aloittamiselle 26. elokuuta alkaen. Greenpeacen tietojen mukaan testaukset oli kuitenkin aloitettu jo 19. elokuuta, viikko ennen kuin lupaa oli myönnetty.

Myös lupaprosessissa oli ongelmia. Ennen luvan myöntämistä Greenpeace esitti oman lausuntonsa. Lupa tuli kuitenkin julkiseksi vasta kaksi viikkoa luvan myöntämisen jälkeen, ja tänä aikana alkuperäinen lupa oli muuttunut merkittävästi. Tästä syystä Greenpeace on valittanut 19. syyskuuta Tanskan ympäristöhallitukselle annetusta luvasta.

Arctia Shippingin alukset osallistuvat muutoinkin kiistanalaiseen arktiseen öljynporaukseen. Jäänmurtajat Fennica ja Nordica on aikarahdattu Shellille avustamaan öljynporaushankkeissa Alaskan pohjoispuolella. Greenpeacen aktivistit osoittivat viimeksi mieltä suomalaisjäänmurtajien arktiseen öljynporaukseen osallistumista vastaan toukokuussa 2012 Helsingissä.

Shell ei ole tähän mennessä onnistunut poraamaan arktista öljyä. Tänä vuonna Shell ilmoitti öljynporauksesta luopumisesta sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen oikeus totesi, ettei Yhdysvaltojen sisäministeriö toiminut laillisesti myöntäessään Shellille luvat öljynporaukseen Alaskan pohjoispuolella. Viime vuonna Shell joutui luopumaan arktisesta öljynporauksesta kalustovaurioiden takia.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.