p

WWF: Ympäristöhallinnon sulauttamisesta huonoja kokemuksia

Petteri Orpo. Kuva MMM
Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on jo pari kuukautta kestäneen ministerikautensa jälkeen kyllästynyt vastakkainasetteluun maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välillä. Tässä vastainasettelu tuo kuitenkin esiin juuri sen, minkä takia on erittäin tärkeää, että Suomessa, kuten kaikissa länsimaissa, on itsenäinen ympäristöhallinto.

Kaikkien hallinnonalojen tulee toimia kestävän kehityksen lähtökohdan mukaisesti ja huolehtia myös ekologisesta kestävyydestä. Ympäristöministeriön tärkeä tehtävä on huolehtia, että näin tapahtuu ja että myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala toimii luonnonvarojen hyödyntämisen ohjaamisessa ekologisesti kestävällä linjalla. Selkeästi näin ei kuitenkaan ole, jos vastakkainasettelua on niin paljon, että uusi ministeri kyllästyy jo parin kuukauden jälkeen tilanteeseen.

Ratkaisu ei kuitenkaan ole se, että aivan todelliset luonnonvarojen käyttöön liittyvät arvokysymykset ja linjaristiriidat näennäis- tai pakkosovitellaan yhden ministeriön seinien sisällä, median ja suuren yleisön katseen ulottumattomissa. Näin on käynyt aluehallintouudistuksessa, jossa alueelliset ympäristökeskukset sulautettiin suuriin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin.

”Ministeri Orpon peräänkuuluttama konsensus on aluetasolla monesti tarkoittanut nimenomaan ympäristöasioiden jäämistä kaikessa hiljaisuudessa elinkeinojen ja liikenteen kehittämisen etujen jyräämäksi, sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

”Niissä maissa puolestaan, joissa ympäristöministeriö on sulautettu luonnonvarainministeriöön, on ympäristönsuojelu jäänyt pahasti hallinnossa luonnonvarojen hyödyntämisen jalkoihin ja ympäristöongelmat ovat vain lisääntyneet - vaikka perusteena sulauttamiselle olisikin ollut juuri tuo ministeri Orpon kaipaama ”tiedonvaihdon edistäminen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa.”

Ministeri Orpon mukaan Suomi on luonnonvarojen suurvalta. Silläkin perusteella Suomella on erityinen vastuu huolehtia luontomme ja sen tarjoamien palveluiden hyvästä tilasta. WWF näkeekin, että ympäristöministeriön asemaa tulisi päinvastoin vahvistaa ja huolehtia jatkossa siitä, että sen voimavarat riittävät ministeriön elintärkeän tehtävän hoitamiseen niin keskushallinnon kuin alueiden tasollakin.

”Olisi viimein laajasti ymmärrettävä, että luonnon hyvinvointi on aina pitkällä tähtäimellä ihmisten ja elinkeinojenkin etu”, suojelujohtaja Luukkonen toteaa.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.