p

Valkoposkihanhien määrä ylitti 4 000 yksilön rajan

Helsingin ja Espoon puistonurmikoilla laiduntavien valkoposkihanhien kokonaismäärä kasvoi 13 prosenttia, mutta poikasten määrä sen sijaan väheni 17 prosentilla  vuodesta 2013. Suomen ympäristökeskuksen tutkijat laskivat yhteensä 4 036 valkoposkihanhea, joista poikasia oli 529 yksilöä.

Heinäkuun lopussa tehdyssä laskennassa havaittiin eniten hanhia Helsingin Suomenlinnassa (407 yksilöä), Arabianrannassa (329 yksilöä), Kaivopuistossa (282 yksilöä) ja Töölönlahdella (208 yksilöä). Espoossa eniten hanhia oli Tapiolan Otsolahdella (217 yksilöä).
Valkoposkihanhet. Kuva: Markku Mikkola-Roos / SYKE

Helsingin Vanhankaupunginlahden ja Espoon kannat kasvoivat eniten

Helsingissä poikueita havaittiin eniten Suomenlinnassa (29 poikuetta), Kaivopuistossa (26 poikuetta), Arabianrannassa (23 poikuetta), Töölönlahdella (19 poikuetta) ja Vanhankaupunginlahdella (13 poikuetta). Vanhankaupunginlahden osuus poikueista kasvoi selvästi aikaisemmista vuosista.

Espoossa havaittiin yhteensä 444 yksilöä ja 32 poikuetta, joista valtaosa laidunsi Otsolahdella ja Silkkiniityllä.

"Espoon osuus loppukesän valkoposkihanhimäärästä oli 11 prosenttia ja se kaksinkertaistui viime vuonna havaitusta jokakesäisten laskentojen pohjalukemasta. Länsiväylän pohjoispuolella hanhet keskittyvät Seurasaarenselän ja Laajalahden itäosan ranta-alueille", kertoo vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Pääkaupunkiseudulla poikueiden kokonaismäärä (233 poikuetta) laski 26:lla viime vuodesta. Poikueiden keskikoko oli 2,2 poikasta. Vuosina 2006-2013 keskikoko on ollut 2,3. Kylmä alkukesä verotti sekä poikue- että poikasmääriä. Laskennoissa myös havaittiin aikaisempia vuosia enemmän yhden poikasen poikueita.

Kolmannes Itämeren valkoposkihanhista pesii Suomessa

Vuonna 2012 Itämerellä pesivän valkoposkihanhikannan suuruudeksi arvioitiin 9 500-12 500 paria. Valtaosa näistä pesii Suomessa ja Ruotsissa, joiden molempien maiden kannankooksi arvioitiin 3 500 - 5 000 paria.

Populaatiossa on lisäksi runsaasti pesimättömiä lintuja. Tänä vuonna pääkaupunkiseudulla pesimättömiä tai pesinnässä epäonnistuneita valkoposkihanhia oli yhteensä 2 900. Tanskan suurimmassa yhdyskunnassa pesimättömien lintujen määrä on arvioitu kolminkertaiseksi pesiviin nähden. Näiden lukujen perusteella arvioituna Itämeren kokonaiskanta on vähintään 50 000 yksilöä.

Valkoposkihanhi on vakiintunut lintulajistoomme

Valkoposkihanhia on esiintynyt Itämerellä jo 1910-luvulla, jolloin alkujaan luonnonvaraiset linnut ryhtyivät käyttämään Gotlannin ja Öölannin niittyjä muutonaikaisina kerääntymis- ja laidunalueinaan. Ensimmäinen pesintä todettiin Gotlannissa vuonna 1971 ja Virossa 1981. Tämän jälkeen kanta on kasvanut nopeasti ja saanut täydennystä arktista alkuperää olevista linnuista. Suomessa ensimmäinen valkoposkihanhipari pesi Inkoon saaristossa 1980-luvun alussa. Kesällä 1985 tavattiin Turussa pesivänä Skanssenista karannut valkoposkipari ja Helsingissä pesinnät luonnossa alkoivat vuonna 1989. Valkoposkihanhi on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.

Valkoposkihanhien yksilömäärien jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 29.7.2014.

Tämän kesän poikasten jakaantuminen Espoossa ja Helsingissä 29.7.2014.
Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.